ALV en lustrumfeest vrijdag 16 maart

Aankondiging

Vrijdag 16 maart is er een Algemene Ledenvergadering. Er wordt vergaderd, maar we hebben ook een feestje te vieren want we kunnen reeds ons eerste lustrum vieren! Jullie zijn van harte uitgenodigd voor deze dag.

Programma

12.30 - 12.55 uur Ontvangst met koffie/thee

13.00 - 15.00 uur Algemene Ledenvergadering

15.00 - 15.25 uur Thee/Koffie

15.30 - 17.30 uur Theatervoorstelling/one man show

17.30 - 18.30 uur Borrelen met drankje en hapje

18.30 - 20.00 uur Buffet (Italiaans)

20.00 - 23.00 uur Dansfeest

Locatie

Gebouw "De Veste" op het terrein van Zon en Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort

Opgave

U kunt zich opgeven voor 1 maart via de website (zie agenda) en per mail naar Wiebe Buwalda van de lustrumfeestcommissie  Het is belangrijk om beiden te doen. Wilt u in uw mail aangeven indien u vegetarisch eten zou willen. 

Omdat we een (relatief) kleine vereniging zijn, hebben we een beperkt aantal plaatsen dus wees op tijd met aanmelden. Als we merken dat er meer aanmeldingen zijn dan we rekening mee houden, gaan we ons als bestuur buigen over een passende oplossing. Uw deelname aan de ALV en het feest is vrij toegankelijk, maar niet geheel vrijblijvend. Bij aanmelding houden we rekening met uw komst. Voor het aantal deelnemers nemen we per persoon catering af waardoor we onnodig kosten maken als leden zich tijdig afmelden. Mocht u toch verhinderd zijn, geef dit dan uiterlijk 1 maart door via  Ontvangen we geen afmelding, dan brengen we 30 euro bij u in rekening. 

Het beloofd een mooie dag te worden, we zien uit naar uw komst!

Deze dag is uitsluitend voor leden van de LV POH-GGZ.

- nieuwsbericht van de NVvPO -scholingsbijdrage SectorplanPlus

- nieuwsbericht van de NVvPO - 

''Vraag snel bijdrage in scholing aan!

Het kabinet heeft voor de komende vier jaar 320 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholing van medewerkers in de zorg. Een deel hiervan is beschikbaar voor de huisartsenzorg. Check of je in aanmerking komt voor een scholingsbijdrage op SectorplanPlus.nlTussen 28 november en 5 december kan worden ingeschreven voor het eerste deel van dit budget. Vraag dus indien mogelijk snel aan! En let op: de huisarts moet de aanvraag indienen!

Hoe een aanvraag kan worden ingediend, vind je op SectorplanPlus.nl. Hier staan veelgestelde vragen en algemene informatie. Sinds 28 november is het webportal open, waar de huisarts een account kan aanmaken en de aanvraag kan doen. Ook op de LHV-site staat informatie voor de huisarts over dit onderwerp.

Voor alle opleidingen gelden maximale vergoedingen. Bovendien is de bijdrage altijd een percentage van de totale kosten. Voor kleine ondernemingen geldt bijvoorbeeld een subsidiepercentage van maximaal 70 procent.

Vraag indien mogelijk aan voor 5 december!

In het eerste tijdvak zijn de mogelijkheden om aanvragen in te dienen breder dan in de tranches daarna. De eisen worden verhoogd. Dan moet de aanvraag bijvoorbeeld aansluiten bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) die nu in de regio’s worden ontwikkeld.

Dien dus - indien mogelijk –  tussen 28 november en 5 december 2017 al een aanvraag in. De LVH en SSFH onderzoeken hoe huisartsen ook voor de volgende tranches in aanmerking kunnen komen.

Waarom?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in zorg en welzijn met bijna 200.000 personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Ook in de huisartsenzorg worden de tekorten aan praktijkondersteuners en doktersassistentes al gevoeld. Daarom investeert de overheid fors in het aantrekken van nieuwe mensen voor de zorg én het behouden van mensen voor de sector.

Beschikbare subsidie

De beschikbare subsidie wordt verstrekt door het ministerie van VWS aan de regionale werkgeversorganisaties. Zij verdelen het in verschillende tranches (totaal 6) over werkgevers in zorg en welzijn. In totaal is 260 miljoen euro beschikbaar voor verpleeghuiszorg en 60 miljoen voor inzet in de overige sectoren in zorg en welzijn. De bedoeling is dat met deze subsidie zo´n 170.000 (nieuwe) professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

Welke opleidingen en cursussen komen in aanmerking?

 • Alle nieuwe instroom tussen 24 augustus 2017 en 1 mei 2018 komt in aanmerking voor een aanvraag in de 1e tranche.
 • A) Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Zoals bijvoorbeeld de opleiding van een doktersassistent.
 • B) Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo-duaal.
 • C) Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen) zoals de opleiding van praktijkondersteuners.
 • D) Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen).

Belangrijkste punten samengevat

 • De huisarts moet de aanvraag voor jouw scholing indienen.
 • Vraag indien mogelijk voor 5 december aan!
 • Als je in gesprek gaat met de huisarts, kun je hem of haar doorverwijzen naar de LHV-site waar de info voor de huisartsen staat.''

GGZ Standaarden - Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ

Gister was het bestuur van de LV POH-GGZ aanwezig bij het festival Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ in Utrecht. De LV POH-GGZ is betrokken bij de ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules vanuit het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO). Informatie hierover vanuit het NKO: 
----------bericht NKO------------
''De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidzorg zijn beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en ook de eerste zorgstandaarden. 

HANDVATTEN VOOR GOEDE ZORG
De standaarden beschrijven vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professional handelen wordt verstaan. Ze bieden handvatten voor professionals om matched care en gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren. Mede op basis van de standaard bepalen professionals samen met patiënten (en diens naasten) wat de gewenste uitkomsten van zorg zijn en welke behandel- en ondersteuningsopties daarbij passend zijn.

UNIEKE SAMENWERKING
Professionals, patiënten en naasten, aanbieders en financiers hebben de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk ontwikkeld. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt: kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de voorkeuren van patiënten en naasten.

ALLES IN ÉÉN
Alle beschikbare standaarden en generieke modules staan op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz https://www.ggzstandaarden.nl''

IMG 9542

Vacature: deelname aan de CKAP van de LV POH-GGZ

- Bericht van de CKAP van de LV POH-GGZ - 

Dag allemaal,

Het Kwaliteitssysteem, dat we hebben opgezet vanuit de LV POH-GGZ, groeit momenteel erg hard.

Steeds meer collega's zijn ingeschreven en steeds meer aanbieders van scholingen laten bij de LV POH-GGZ hun aanbod accrediteren. Dat is een goede zaak!
Ook de instellingsaccreditatie neemt grotere vormen aan.

Daarbij is het zo, dat steeds meer zorgverzekeraars geïnteresseerd raken in het Kwaliteitsregister en dat men overweegt om dit verplicht te gaan stellen voor iedere werkzame POH-GGZ.

Kortom: Serious Business!

We kunnen dus heel goed actieve POH's-GGZ gebruiken die zich willen inzetten voor de CKAP.

Als jij (of een collega die je kent) het leuk vindt om zich bezig te houden met het beoordelen van nascholingen, het visiteren van instellingen of het verfijnen van het Kwaliteitsregister voor POH-GGZ, dan zou het heel mooi zijn als je je hiervoor zou willen inzetten.

Je kunt dan je sollicitatiebrief en CV opsturen naar

Het is wel van belang dat je lid bent van de LV POH-GGZ en werkzaam bent als POH-GGZ.

Als beloning ontvang je veel inspiratie in een enthousiaste commissie en vergoot je je carrièreperspectieven. Daarbij krijg je in ieder geval een vrijwilligersvergoeding voor het werk en een onkostenvergoeding.

Dus als je hiervoor voelt, laat dit dan snel weten, zodat we zo snel mogelijk met meer mensen dit groeiende werk kunnen gaan oppakken!!

Nieuwe toolkit over ggz in de huisartsenpraktijk

- nieuwsbericht LHV 30 juni 2017 - bron website LHV (de genoemde toolkit is daar te downloaden) 
 
U heeft als huisarts een sleutelrol in de geestelijke gezondheidszorg als vertrouwensarts, eerste aanspreekpunt, poortwachter en behandelaar. De nieuwe online toolkit ggz biedt u alle actuele informatie, tips en aanbevelingen die u nodig heeft bij het vervullen van die rol. Bent u bijvoorbeeld op de hoogte van de ontwikkelingen rond e-health en consultatie en kent u de nieuwe verwijsafspraken al? 

Kiest u ervoor de gehele toolkit door te nemen, dan bent u in ongeveer 20 minuten helemaal ‘bijgepraat’. U kunt ook gericht lezen door alleen de voor u relevante hoofdstukken te bekijken:

 • Aanbod in de huisartsenpraktijk
 • Praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ)
 • Samenwerking met de ggz
 • Acute ggz
 • Deskundigheidsbevordering

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.