Vacature Algemeen Bestuurslid Landelijke vereniging POH-GGZ

eigen locatie
2 uur per week
Per 1 januari 2023
Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus
eigen locatie
De Landelijke Vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ) zorgt er voor dat POH's-GGZ optimaal hun werk kunnen uitvoeren zodat de client zo goed mogelijke zorg kan ontvangen. De vereniging wordt geacht goede ontwikkelingen door te voeren in het belang van zowel de POH-GGZ als de zorgbehoevende.

Ter versterking van ons bestuur zijn wij op zoek naar een enthousiast nieuw bestuurslid.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende vier leden

Kawa Al Ali, voorzitter
Emmy de Graaff, penningmeester
Max Valenkamp, secretaris
Mechteld Radermacher, algemeen bestuurslid
 
 

Profielschets Algemeen bestuurslid

Het algemeen bestuurslid heeft zijn eigen toegewezen takenpakket en legt hierover verantwoording 

af aan het bestuur.

 

Bestuurskwaliteiten van het algemeen bestuurslid

· Weet wat er leeft bij de leden van de LV POH GGZ.

· Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren.

· Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen.

· Heeft verantwoordelijkheidsbesef.

· Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het 

bereiken van de gestelde doelen.

· Heeft inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is.

 

Taken en verantwoordelijkheden 

· Maakt actief deel uit van het bestuur.

· Is een schakel tussen het bestuur, samenwerkingspartners en leden.

· Informeert en adviseert het bestuur over de uitvoering van zijn/haar bestuurstaak in de bestuursvergadering.

· Draagt zorg voor de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken en rapporteert het bestuur 

regelmatig over uitvoering en de voortgang hiervan.

· Is een aanspreekpunt van leden.

· Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen van leden.

· Brengt relevante ontwikkelingen in.

· Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage 

aan het gemeenschappelijke resultaat. 

 

Randvoorwaarden

· Het Bestuur vergadert één keer per 2 maanden en is aanwezig bij ledenraadvergaderingen en ALV.

· De tijdsbesteding zal doorgaans maximaal één uur per week bedragen (met uitzondering van vergaderingen).

· De tijdsbesteding van het alg. bestuurslid is afhankelijk van de activiteiten en de eigen 

initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken.

· Onkostenvergoeding voor reiskosten en overige onkosten gemaakt ten behoeve van de 

vereniging.

· Bijscholing t.b.v. bestuurstaken.

· Bestuurdersovereenkomst.

· Onderschrijft het te voeren Verenigingsbeleid.

 

Vacante taken voor algemeen bestuurslid zijn

· Behartigt de belangen voor ZZP-ers in een ZZP-Commissie.

 

Informatie en sollicitatie

Wil je meer te weten komen over de vacature of functie van bestuurslid? Neem dan contact met ons op via 085-0161067 of info@poh-ggz.nl 

Direct solliciteren kan ook, stuur dan je CV en motivatie naar info@poh-ggz.nl