POH-GGZ – 32 uur per week – Wijk en Aalburg


 

Vacature Praktijkondersteuner GGZ 32 uur (evt. door 2 personen in te vullen)


Wie zijn wij?
Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg is gelegen in het dorp Wijk en Aalburg en is een echte dorpspraktijk. Het is een maatschap van vier artsen, twee waarnemend artsen een huisarts in opleiding, drie praktijkondersteuners somatiek , acht assistentes en een administrateur.
We hebben een patiënten populatie van bijna 9000 patiënten.

Wat ga je doen?
Als POH-GGZ bied je snel en zonder wachtlijst hulp aan patiënten in een vertrouwde omgeving. Je brengt samen met de patiënt diens klachten of problemen in kaart en komt tot een goed advies zoals begeleiding, behandeling of verwijzing. Je ondersteunt hiermee de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale klachten. Je werkt veelal zelfstandig in je spreekuur en bent in deze functie generalist, dus voor iedere patiënt toegankelijk.
Kortom: een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie als GGZ-professional in een omgeving die volop in ontwikkeling is.

Voor de eerste indruk, hieronder een aantal taken die ten minste tot je werkzaamheden als POH-GGZ behoren:

 • Triage en/of vraagverheldering
 • Kortdurende (ambulante) hulpverlening en begeleiding van GGZ patiënten (ook langdurig)
 • Consultatie en (multidisciplinair) overleg met andere (GGZ) hulpverleners in de regio/wijk
 • Opbouw en onderhoud van je (regionale) sociale kaart
 • Aanmaken en bijhouden van een patiëntendossier en overleg hierover met de huisarts.

Wat neem je mee?
Om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, is naast relevante ervaring en opleiding bij een van onderstaande opleidingen een vereiste. Deze opleidingen zijn onderverdeeld in opleidingen die zónder en opleidingen die mét een verplichte aanvullende opleiding POH-GGZ toegang geven tot de functie POH-GGZ:

 • Zonder aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:
  • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)
  • Verpleegkundig Specialist GGS
  • Universitaire opleiding psychologie / Master Gezondheidskunde richting GGZ
 • Met aanvullende opleiding POH-GGZ vereist:
  • HBO-Verpleegkunde met differentiatie GGZ
  • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
  • B-Verpleegkundige
  • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor SocialWork) met differentiatie GGZ

De opleidingsvereisten zijn een minimum, en vanwege landelijk vastgesteld kwaliteitsbeleid niet flexibel. De eisen zoals hier gesteld zijn conform het beleid van de (lokale) zorgverzekeraar(s). Wanneer er geen aanvullende opleiding is vereist, is het mogelijk om per 1 oktober als POH-GGZ te starten.

Hiernaast worden er hoge eisen gesteld aan je zelfstandigheid, waarbij de functie binnen de kaders naar eigen inzicht worden uitgeoefend. Kaders richten zich onder andere op landelijke richtlijnen, protocollen en planningen. Overige zaken waarover je dient te beschikken, zijn:

 • Sociale vaardigheden (bijvoorbeeld tact, empathie, geduld, motiveren en stimuleren)
 • Probleemoplossend vermogen
 • Zelf reflecterend vermogen en een leergierige houding in begeleiding.
 • Kennis en netwerk in eerste- en tweedelijns (GGZ)voorzieningen
 • Eigen vervoer

Wij zijn op zoek naar continuïteit voor onze patiënten. De laatste paar jaar vanwege verschillende factoren zijn er veel wisselingen geweest in personeel.

Wat bieden wij jou?

 • Salaris conform de CAO Huisartsenzorg
 • Pensioenregeling via PGGM

Wanneer kan je beginnen?

Graag voor 2 september 2019 je sollicitatie brief mailen naar: planningwa@ezorg.nl T.a.v. Nikki de Jong. Kijk voor meer informatie over ons op onze site www.huisartsenwijkenaalburg.nl.

Er kan per 1 oktober 2019 gestart worden met de functie POH-GGZ.

 

Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg

Uren per week 32
Start functie 01-10-2019