POH-GGZ – 24-32 uur – Venlo


Gezocht Praktijkondersteuner GGZ (24-32 uur)

Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid is een moderne en goed georganiseerde praktijk in de wijk Venlo-Zuid en verzorgt de huisartsenzorg voor 9000 patiënten.
Wij zijn een enthousiast en collegiaal team van 6 huisartsen, een praktijkmanager, 3 POH-somatiek, 2 POH-GGZ, 1 verpleegkundig specialist en8 doktersassistentes. Tevens leiden wij huisartsen en doktersassistentes op. Binnen onze praktijk werken wij nauw samen met de thuiszorg, sociaal wijkteam, diëtiste en podotherapie.
Onze praktijk is HAZO-24 gecertificeerd en aangesloten bij de zorggroep Cohesie. Onze POH-GGZ voeren hun werkzaamheden uit binnen het programma van Provico (zie bijlage 1).

Wegens een sabbatical van een van onze praktijkondersteuners zoeken wij per 1 januari 2020 een enthousiaste POH-GGZ (m/v) voor 24-32 uur per week en voor duur van 1 jaar, met mogelijk uitzicht op verlenging voor langere tijd.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een gediplomeerde POH-GGZ met de volgende competenties:

 • Je hebt affiniteit metpatiënten uit een lagere SES al dan niet met een andere culturele achtergrond met alle psychosociale problemen van dien;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met jeugd;
 • Je bent proactief en kunt goed zelfstandig werken;
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Je zet je in voor de kwaliteit en ontwikkeling van de GGZ-zorg in onze praktijk; er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontplooiing.
 • Je bent een teamspeler; een goede werksfeer is voor ons heel belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden
Op deze functie is de CAO huisartsenzorg van toepassing.
Zie ook bijlage 2 voor informatie over het functieprofiel en bijlage 3 over de functie-eisen.

Solliciteren
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Annet Haenen, huisarts. Wil je direct reageren, stuur dan je sollicitatiebrief met CV voor 15 september naar a.haenen@cohesie.org.

Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid
Emmastraat 124a, 5912 CT Venlo
Tel 077-3557260
www.venlo-zuid.praktijkinfo.nl

Bijlage 1.

Provico

Provico is de overkoepelende organisatie, die de GGZ-zorg regelt binnen Cohesie, de zorggroep van de huisartsen in regio Noord Limburg.
Provico faciliteert met behulp van een KIS (keten informatie systeem) en organiseert supervisie, intervisie en  nascholingen voor POH-GGZ samen met collega’s uit andere praktijken.
Eens per zes weken komt een psychiater ter consulatie naar de praktijk om samen met de huisarts en of de POH-GGZ casuïstiek te bespreken.
In samenwerking met Provico werkt onze praktijk aan innovatie op het gebied van de GGZ.
Zo zijn er in de praktijk periodiek herstelgroepen onder supervisie van de POH-GGZ en we hebben meegedaan aan een pilot positieve gezondheid met behulp van de Yucelmethode.

Bijlage 2

Functieomschrijving
Tezamen met een collega POH-GGZ is de psychosomatische functionaris werkzaam binnen de huisartsenpraktijk onder verantwoordelijkheid van de huisartsen. De functie is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo nodig verwijzing van patiënten met psychische, en psychosociale problematiek.Een en ander conform het LHV functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014.

Functieprofiel
De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts, bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/ of psychosociale problemen. Taken omvatten:

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek;
 • Op basis van de probleemverheldering het geven van advies en informatie aan huisarts en patiënt over behandeling-, begeleiding- en ondersteuningsmogelijkheden;
 • Geven van psycho-educatie;
 • Begeleiden en ondersteunen van zelfmanagement.
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van patiënten met psychische klachten
 • Case management: coördineren van de GGZ met verschillende zorgverleners;
 • Preventie, zowel geïndiceerde preventie, zorg gerelateerde preventie als terugvalpreventie
 • Indirect patiëntgebonden activiteiten (bijv. overleg ) en niet-patiëntgebonden activiteiten (bijv. activiteiten voor het onderhouden netwerk)

Bijlage 3

Wat is nodig?
De praktijkondersteuner GGZ dient in het bezit te zijn van een diploma van een van de volgende opleidingen op minimaal HBO-niveau:

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;
 • Masteropleiding (klinische) psychologie of scholing tot POH GGZ;
 • Gezondheidskunde met richting GGZ;
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • HBO-V met GGZ specialisatie en scholing tot POH GGZ;
 • B-Verpleegkundige en scholing tot POH-GGZ;
 • Maatschappelijk werk en Dienstverlening met differentiatie GGZ en scholing tot POH GGZ;
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening met differentiatie GGZ en scholing tot POH GGZ;
 • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ en scholing tot POH GGZ;
 • Post-Master opleiding systeemtherapie.
Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid

Venlo-Zuid

Uren per week 24-32
Start functie 01-01-2020