POH-GGZ

derde POH GGZ voor twee dagen per week

Terug naar vacatures

huisartsenpraktijk Widar - Zeist

Uren per week 16
Start functie 01-06-2021

Gezondheidscentrum Widar heeft een relatief grote populatie patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Dit geldt in het bijzonder de verslaving (hard-drugs/softdrugs/alcohol) maar ook persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en complexe post-traumatische stress stoornis.

Wij willen met het oog op deze populatie onze POH-GGZ formatie uitbreiden met iemand die affiniteit heeft met deze doelgroep. Daarbij vinden we het belangrijk dat de POH GGZ een netwerk rondom de patiënt kan creëren met een goede basis in de nulde lijn en korte lijnen naar de tweede lijn voor crisis-interventie.

We zoeken een POH GGZ die in staat is tot een heldere dossiervoering en een programmatische aanpak waardoor mensen waar nodig in beeld blijven en periodieke controles blijven doorlopen ook als ze uitbehandeld zijn in de tweede lijn.

Binnen Widar werken we ontwikkelingsgericht. Wij kiezen voor een persoonsgerichte benadering waarin de mens centraal staat en niet de diagnose. Wij zoeken iemand die kan aansluiten bij het verhaal van de patiënt, verbinding zoekt en zelfregie stimuleert.

We verwachten van een POH-GGZ dat hij of zij de functie in zijn volle breedte kan uitvoeren.

 

Kerntaken en competenties

Zorgcoördinatie
 • Je kan je positioneren als zorgcoördinator / casemanager en optreden als verbindende schakel en aanspreekpunt voor alle betrokkenen;
 • Je kan een sociale kaart opzetten en onderhouden met betrekking tot de aandachtsgebieden
 • Je kan goed verbinden, samenwerken en u heeft overtuigingskracht
Zorgverlening
 • Je kan conform huisartsenmodel, GGZ spreeku(u)r(en) organiseren en uitvoeren; inclusief probleemverheldering met behulp van screeningsdiagnostiek (bijv. gestructureerde interviews of vragenlijsten)
 • Je kan beleid en interventies ontwikkelen en uitvoeren gericht op preventie en vroeg signalering, inclusief het geven van psycho-educatie en gestructureerde terugvalpreventie
 • Je kan het sociaal netwerk rondom een patiënt versterken; zorgmijdende patiënten betrekken en non-responders met risicofactoren benaderen.
Zorgmanagement
 • Je kan een goede zorgregistratie voeren
 • Je kan overzicht houden op de groep EPA en ze periodiek oproepen voor controle

(Opleidings)vereisten

 • Hbo opleidings- en ervaringsniveau met relevante GGZ ervaring
 • Indien geen SPV, de intentie tot het volgen van de 1-jaar durende POH-GGZ opleiding.
 • Aantoonbare ervaring in de chronische psychiatrie
 • Affiniteit met de antroposofische gezondheidszorg

We bieden

 • Een functie als POH-GGZ per 1 juni 2021 (of zo snel mogelijk daarna) voor 16 uur per week
 • Salaris conform landelijke normen schaal 7 – 8, afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Een inspirerende werkomgeving in een op de antroposofie geïnspireerd gezondheidscentrum waarbij u interdisciplinair samenwerkt met huisartsen, twee collega POH-GGZ, een psychiater (consultatief) en non-verbale therapeuten. Binnen Widar zijn we bezig met het werven van een psycholoog/psychotherapeut in de specialistische GGZ.

Sollicitatieprocedure

 • Sollicitaties graag richten aan onze praktijkmanager, Wieneke Groot. Mailadres: praktijkmanager@widar.nl
 • Bij inhoudelijke vragen over de vacature: Nienke Smitsman, huisarts. T.030 – 69 13 576.
 • Sluitingsdatum vacature: 21 april 2021.
 • De sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd in de week erna (26-30 april).