Onderzoek onder de POH-GGZ


Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan info@poh-ggz.nl

Het tarief voor het plaatsen van de advertentie € 125 euro (exclusief btw).


POH’s GGZ gezocht voor begeleiding van internetbehandeling tegen depressie

Biedt begeleide internetbehandeling een alternatief voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk bij depressie of somberheidsklachten? Dat is wat we willen onderzoeken in het Blending onderzoek.

Wat houdt de begeleide internetbehandeling in?
De internetbehandeling “Doe en Voel” is een specifieke vorm van e-health waarbij de online behandeling wordt gecombineerd met persoonlijk contact met de POH-GGZ. Dit is beter bekend onder de naam ‘blended care’. De patiënt volgt thuis acht lessen via een beveiligd platform. Deze lessen bestaan uit psycho-educatieve teksten, videofragmenten, vragenlijsten, oefeningen en persoonlijke feedback, gebaseerd op gedragsactivatie. Daarnaast wordt de patiënt naar behoefte begeleid door zijn eigen POH-GGZ.

Wat houdt deelname als POH-GGZ aan het Blending onderzoek in?
Om de effectiviteit van deze begeleide internetbehandeling te onderzoeken, zijn we op zoek naar enthousiaste POH’s GGZ die bereid zijn patiënten uit hun eigen huisartsenpraktijk te begeleiden bij “Doe en Voel”.

  • Voorafgaande training van POH-GGZ

Tijdens een training die u van ons ontvangt, leggen we u de werking van het internetprogramma Doe en Voel uit en gaan we in op hoe stemming samenhangt met gedrag. In deze training maakt u kennis met de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van patiënten tijdens de ‘blended care’ behandeling. Na afronding bezit u de benodigde kennis en praktische vaardigheden om deze ‘blended care’ behandeling toe te passen.

  • Voorlichting patiënten

Na de training verwachten wij van u dat u de patiënten met depressie of somberheidsklachten in uw praktijk, voorlicht over eventuele deelname aan het onderzoek.

  • Begeleiding tijdens behandeling Wanneer een patiënt meedoet, zal u hem of haar begeleiden tijdens de behandeling.

Interesse?
Zoek contact met ons op via:

Telefoon: 06 18 06 54 73
E-mail:
Website: www.blending.umcg.nl

UMCG

 


Voluit Leven 55+ : eHealth behandeling voor 55-plussers met angstklachten

VL

Angstklachten (zoals piekeren of paniekerigheid) komen veel voor onder 55-plussers, maar worden vaak niet op tijd gesignaleerd en behandeld.
De Universiteit Leiden is op zoek naar

enthousiaste POH’s-GGZ en huisartspraktijken

die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek dat de zorg voor 55-plussers met angstklachten wil verbeteren.

Het onderzoek: Voluit Leven 55+

Het onderzoek evalueert hoe effectief de eHealth behandeling Voluit Leven is in het verminderen van angstklachten bij 55-plussers.
Deze behandeling combineert een online zelfhulpprogramma met vier ondersteunende gesprekken bij de POH-GGZ.
Voluit Leven is een bewezen effectieve behandelmethode die gebruik maakt van Acceptance & Commitment therapie en Mindfulness.
De Voluit Leven behandeling wordt vergeleken met een korte cognitieve gedragsinterventie.

Van deelnemende POH’s-GGZ wordt gevraagd dat zij een aantal patiënten behandelen in het kader van het onderzoek.
Zij hoeven geen vragenlijsten af te nemen of andere onderzoekswerkzaamheden uit te voeren.

Wat biedt deelname aan Voluit Leven 55+ u ?

  • Deskundigheidsbevordering voor de POH-GGZ:
    POHs-GGZ worden kosteloos getraind door ervaren psychologen in de behandelmethoden.Deze methoden zijn ook buiten het onderzoek toe te passen.
  • Deelnemende praktijken ontvangen een vergoeding van €500 om productieverlies t.g.v. de trainingsdag te compenseren.
  • Door deel te nemen aan Voluit Leven 55+ levert u een bijdrage aan het verbeteren van de zorg voor een groeiende patiëntengroep.

Contact

Uitgebreide informatie over het onderzoek is te vinden op www.voluitleven55plus.nl.
Bij vragen en/of opmerkingen of als u zich wilt aanmelden voor het onderzoek kunt u mailen naar Maartje Witlox (promovendus).

Voluit Leven 55+ is een samenwerking van:

VL1                    VL2                    VL3                   VL4


Masterstage onderzoek POH-GGZ

Op het Trimbos-instituut is een stageplek beschikbaar voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek en het schrijven van een scriptie:

Masterstage onderzoek POH-GGZ

Duur: minimaal 3 maanden, uitgaande van meerdere dagen per week.
Start: vanaf juni of later.
Activiteiten: meewerken aan het uitwerken van (onderdelen van) het onderzoek, ondersteunen van POH’s-GGZ en andere onderzoekdeelnemers bij de diverse dataverzamelingen, bijdrage leveren aan het uitvoer

Aanleiding

In de afgelopen jaren is de functie praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) op landelijke schaal ingevoerd in de huisartsenpraktijk. Er is echter nog weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de hulp die door de POH-GGZ wordt verleend. Bovendien is het waarschijnlijk dat praktijken verschillen wat betreft de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ (‘interpaktijkvariatie’), omdat o.a. dienstverband, beroepsachtergrond en werkervaring verschillen tussen POH’s-GGZ.

Doel en aanpak

Het onderzoek beoogt de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening door de POH-GGZ te verbeteren. Daartoe worden twee, elkaar aanvullende, deelstudies uitgevoerd:

Deelstudie A

brengt de mate van interpraktijkvariatie in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in kaart. Vervolgens wordt nagegaan of deze variatie van invloed is op de kenmerken van de patiëntenpopulatie van de POH-GGZ, en op de kwaliteit en kosten van de hulpverlening door de POH-GGZ.

Deelstudie B

richt zich op het identificeren van succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ die bijdragen aan effectieve en doelmatige hulpverlening aan volwassenen met depressie-/angstklachten.

De deelstudies worden uitgevoerd in circa 50 huisartsenpraktijken, gevestigd in 7 regio’s verspreid over Nederland. Per praktijk neemt een POH-GGZ en een huisarts deel. Verder worden gegevens verzameld bij patiënten en bij andere professionals waarmee de POH-GGZ samenwerkt. Gegevensverzameling gebeurt op diverse manieren (via vragenlijsten, focusgroepen en data-extractie uit huisartsinformatiesystemen) en op verschillende momenten gedurende 2 jaar, vanaf juni 2017 t/m begin 2019.

O.b.v. bevindingen worden aanbevelingen geformuleerd én verspreid. Dit gebeurt via tussentijdse bijeenkomsten (begin 2018) en een landelijk slotsymposium (medio 2019).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ i.s.m. diverse andere partijen. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Interesse?

Neem contact op met: Jasper Nuijen: E: jnuijen@trimbos.nl/ T: 030 29 59 431