POH-GGZ

Onderzoek onder de POH-GGZOp deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan info@poh-ggz.nl.
Het tarief voor het plaatsen van de advertentie € 125 euro (exclusief btw).
 Werkt u als POH-GGZ en heeft u een mening over het gebruik van eMental Health?


Dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken!

De Open Universiteit onderzoekt in samenwerking met Therapieland en Minddistrict het gebruik van eMental Health door de POH-GGZ. Het doel van dit onderzoek is het optimaliseren van eMental Health voor kwetsbare groepen die zich melden bij de huisarts of POH-GGZ.
 
Uw input is cruciaal voor ons onderzoek. Wij willen graag uw mening horen over het (soms noodgedwongen) gebruik van beeldbellen of andere vormen van eMental Health. Voor welke patiënten werkt eMental Health goed en voor welke patiënten zijn er nog barrières?
 
Vul onze vragenlijst hierover in. Het kost u ongeveer 15-20 minuten.


Deelnemers kunnen na het onderzoek een verslag met de bevindingen krijgen door te mailen naar onderzoek_eHealth@ou.nl. Bovendien maakt u kans op één van de 5 cadeaubonnen van elk 10€.
Neem bij vragen contact op met Ann De Veirman (masterstudent Psychologie, onderzoek_eHealth@ou.nl) of met prof. Dr. Catherine Bolman (catherine.bolman@ou.nl).

Hartelijk dank voor uw medewerking!

 
 
 

 
 
 
Stichting 113 vraagt de hulp van praktijkondersteuners door heel Nederland
 

 
Geachte heer/mevrouw,
 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie gevraagd een verdiepend onderzoek uit te voeren naar de hoge incidentie van zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar oud in 2017. Wij willen nabestaanden betrekken in dit medisch-wetenschappelijk onderzoek om inzicht te krijgen in factoren die hieraan ten grondslag zouden kunnen liggen.
 
Stichting 113 kan de ouders of verzorgers van de overleden jongeren niet zelf benaderen, omdat hun gegevens niet bekend zijn bij ons. We betrekken het landelijk netwerk van praktijkondersteuners om deze ouders te bereiken, in hun rol als vertrouwenspersoon. Graag komen wij via u in contact met de ouders of verzorgers van jongeren onder de 20 die in 2017 zijn overleden door zelfdoding.
 
Wij doen een oproep aan alle POH-GGZ in Nederland. U kunt ons concreet helpen dit belangrijke, landelijke onderzoek uit te voeren door de volgende acties te ondernemen:


1. In het EPD van uw praktijk kunt u nagaan of er sprake was van een in uw praktijk ingeschreven jongere die door zelfdoding om het leven is gekomen in 2017

2. Als hier sprake van was, vragen wij u om de huisarts te betrekken die bekend was met de jongere, om ouders van deze jongere te bellen en hen kort te informeren over het onderzoek

3. Als ouders aangeven open te staan voor het onderzoek, kunt u hen wijzen op de website (113.nl/jongeren-en-suicide), waar ook een uitgebreide informatiebrief te vinden is

4. U kunt ons de contactgegevens van de geïnteresseerde ouders sturen naar onderzoek@113.nlMocht u zelf verdere vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers (e.balt@113.nl of m.looijmans@113.nl). Voor alle vragen die ouders hebben over het onderzoek waar u geen antwoord op heeft kunt u hen wijzen op de website van het onderzoek (www.113.nl/jongeren-en-suicide) of ons telefoonnummer (020-2408881)
 
Namens de onderzoekers dank ik u bij voorbaat voor uw inzet.
 
Elias Balt
Jongerenonderzoeker
 
 
 


 
 


113 Zelfmoordpreventie
Paasheuvelweg 25, AHTC, 5e verdieping B-toren
1105 BP Amsterdam
020-3113 883 (algemeen) 06-47925750 (mobiel)
www.113.nl