Nascholing en congressen


Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan info@poh-ggz.nl

Per 1 januari 2018 is het tarief voor het plaatsen van de advertentie 125 euro.Nascholing “Nuances in ADHD” te Vught

Rijen, 10 juli 2018

Ref: MD/BV0043/SvD/JS

Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing " Nuances in ADHD".
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

 

27 september, Van der Valk ’s-Hertogenbosch-Vught


Bosscheweg 2, 5261 AA Vught


Het programma

18:00 uur        Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur         Deel 1 workshop

20.00 uur        Pauze

20:15 uur         Deel 2 workshop

21:45 uur         Einde

De nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 september 2018, per mail naar b.vangurp@medice.nl. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN) , de V&VN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op deze datum te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Sandy van Dam,                         Jacco Sipkema,

Key Account Manager              Key Account Manager

s.vandam@medice.nl               J.sipkema@medice.nl

06-57316655                               06-22347462


Rouwretraite

Wij willen graag de POH-ers bekend maken met ons volgende aanbod!

Ieder voor- najaar organiseren Sineke Janssen en Leoniek van der Maarel de Rouwretraite "Verlies en Verandering" voor volwassenen in Javéa aan de Costa Blanca in Spanje! Onze eerstvolgende Rouwretraite is in mei, waarvoor geen aanmeldingen meer mogelijk zijn én van 29 september tot en met 6 oktober. We beginnen en eindigen op een zaterdag, 7 dagen en nachten. Deze rouwretraite wordt begeleid door twee deskundige rouw- en traumatherapeuten en is bedoeld voor volwassenen, die afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare echtgenoot/echtgenote, partner, vriend of vriendin, ouder of kind.

Nadat u een client(e) heeft verwezen nemen wij contact op met client(e) óf kan client(e) het initiatief nemen om contact op te nemen. Wij plannen een intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, spreken we over het verlies en de invloed van het verlies op het dagelijks functioneren. We vragen naar de motivatie van client(e) om aan de groep deel te nemen en bespreken de verwachtingen van client(e). We bekijken of de groep helpend kan zijn of dat een individueel traject meer passend is. Wij vragen client(e) of zij/hij akkoord gaat opgenomen te worden in de deelnemerslijst. Het doel hiervan is dat ieder de mogelijkheid heeft om elkaar te benaderen en afspraken te maken over gezamenlijk te reizen en/of samen een auto te huren.

De rouwretraite is op een vaste locatie in Villa ‘El Nido’ in Javéa aan de Costa Blanca en is een volledig verzorgde week. De tuin rondom Villa ‘El Nido’ grenst aan een beschermd natuurgebied dat volop mogelijkheden biedt tot wandelingen. De villa met omringende tuin geeft voldoende ruimte om samen te zijn maar ook om je eigen plek te zoeken, siësta te houden en/of een duik te nemen in het zwembad. De tuin is de plek voor ontspanning en ontlading na het werken in de ‘Kring’. De ‘Kring’ is de ruimte waar de groep twee keer per dag onder onze deskundige begeleiding bijeenkomt om te werken aan het proces van rouwen. Wij werken aan de hand van twee rode draden: het innerlijk aanpassingsproces - van binnen naar buiten - en de aanpassing aan de veranderde realiteit - van verleden naar heden naar toekomst. In de visualisaties worden thema’s dieper uitgewerkt en ontdekkingen gedaan die m.b.v. creatieve materialen zichtbaar worden gemaakt en door ieder in de groep gedeeld.

Wij hebben zeer positieve ervaringen in het werken met de groep.

De groep stimuleert, activeert, luistert, spreekt en deelt de gevoelens, zij is krachtig en maakt sterk.

De kosten van deze week zijn, afhankelijk van de prijs van de accommodatie in die week rond de 1150 €, inclusief 7 overnachtingen, alleen of met twee personen op een kamer of in het penthouse, 7x ontbijt, 5x lunch, 6x diner met twee flessen wijn, 6x ‘vroege Vogels’, waaronder yoga, aquafitness, fitness en/of wandelen, auto voor vervoer met ‘chauffeur’, materiaalgebruik in ‘de Kring’, kok en therapie-uren. Deze prijs is exclusief de vlucht, vervoer van en naar de luchthaven, verzekeringen, lunch en diner op de woensdag en persoonlijke uitgaven.

De kosten van de therapie uren kunnen afhankelijk van de aanvullende verzekering van de deelnemer (voor een deel) worden teruggevraagd.

Wilt u weten hoe onze deelnemers de rouwretraite in oktober 2017 hebben ervaren? Lees dan de reviews op de website www.sinekejanssen.nl, onder het kopje ‘wie zijn wij’.

U kunt ook onze websites bezoeken: www.sinekejanssen.nl en/of www.rouwretraite.nl of ons bellen voor meer informatie:

Sineke Janssen: 06-26368437

Leoniek van der Maarel: 06-21807653


Training PersoonlijkheidsstoornissenTraining Persoonlijkheidsstoornissen

Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen en hoe kunt u ze herkennen?

Een praktische en toegankelijke eendaagse training voor de POH-GGZ

Woensdag 12 september – Breda

Meer informatie en inschrijven: zie website

Accreditatie bij:

  • LV POH-GGZ (7 pnt)

  • SKJ

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

  • Registerplein


Welke behandelingen werken en hoe kunt u het best een contact aangaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis? In deze training gaat u samen met onze specialist aan de slag met uw vragen. U krijgt praktische tips en handvatten voor zowel de herkenning als begeleiding van persoonlijkheidsstoornissen.

Elke hulpverlener krijgt te maken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Vaak zijn dit de “moeilijkste” patiënten. Ze roepen soms sterkte emoties op zoals onmacht, angst of irritatie. Ze lijken soms weinig open te staan voor raadgevingen of voelen zich snel onbegrepen en kruipen soms echt onder de huid van de hulpverlener. Het herkennen van een aanwezige persoonlijkheidsstoornis, en het beschikken over een aantal basisvaardigheden om met deze cliënten om te gaan, kan dan enorm helpen.

In een korte maar krachtige en praktische training maakt u kennis met de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens het 1e dagdeel krijgt u een aantal theoretische concepten mee, na de middag gaat u aan de slag met enkele casussen en rollenspellen.

Na deze training bent u in staat om:

  • Persoonlijkheidstoornissen te herkennen

  • Zijn/haar cliënt op een juiste manier te benaderen en het contact te behouden.

  • Een constructievere samenwerking aan te gaan


Congres: GGZ in de huisartsenpraktijk op 11 oktober in Eindhoven


Een dag die door onze deelnemers altijd goed beoordeeld wordt. Omdat het onderwijs zo praktisch is: vandaag leren is morgen toepassen in de praktijk. De onderwerpen van dit congres zijn: autisme, OCD, fysiologische veranderingen bij psychische klachten, LVB, hechtingsproblematiek, consultvoering, vechtscheiding en eetstoornissen. Benieuwd? Lees verder.


KOH en korting
Kwaliteit Ontwikkeling en Huisartsenzorg. Onze naam zegt het al, wij staan al 15 jaar voor kwaliteit. Goede zorg voor patiënten door deskundige professionals, dat is onze missie. Omdat we dit jaar 15 jaar bestaan, trakteert KOH en geven we u € 15,- vroegboekkorting op het congrestarief. Meld u dus nu aan vóór 1 augustus en bespaar € 15,-.


Hieronder leest u een korte toelichting op de thema’s die aan bod komen tijdens het congres.


Plenaire lezing: Trends in de GGZ


Bauke Koekkoek, verpleegkundig specialist en lector Psychiatrische Zorg, neemt ons mee in de ontwikkelingen binnen de GGZ.


Licht op het levenspad


Autisme in verschillende levensfasen: veranderingen in werk, relatie of wonen kunnen voor mensen met autisme leiden tot stress, somatische klachten of andere problemen. Herken eerder vaak voorkomende klachten en problemen die per levensfase kunnen optreden bij mensen met autisme. Wat kunt u op maat bieden en wanneer verwijst u?


Hocus Pocus Focus


Hoe doet u dat nu, een goed en gestructureerd consult voeren met twee of meer mensen in uw spreekkamer? Zodat iedereen zich gehoord voelt en u voldoende informatie heeft over de klachten, contextuele factoren en verwachtingen? En dat het consult ook nog binnen de gereserveerde tijd blijft. Een uitdaging waarmee we in deze workshop aan de slag gaan.


Eerste hulp bij hechting


We frissen uw kennis op over hechting, hechtingsstijlen en hoe u gestoorde hechting bij volwassenen eerder herkent. Wat benoemt u tijdens het gesprek met een patiënt nu wel of niet? Welke psycho-educatie kunt u geven?


Bijzonder gewoon


Of is het obsessief compulsief? Terugkerende en hardnekkige gedachten, impulsen of voorstellingen (obsessies) of dwanghandelingen. Hoe herkent u deze klachten eerder en sneller? Wat kunt u doen om erger te voorkomen? Welke interventies zijn mogelijk, is medicatie een optie en wanneer verwijst u door?


Pijn in de buik


Fysiologische veranderingen bij psychische klachten. Wat gebeurt er in het lijf bij psychische klachten? Denk bijvoorbeeld aan stresshormonen maar ook aan de ontregeling van de darmen en het immuunsysteem. Verstoringen tussen darm en het brein en omgekeerd worden steeds vaker onderzocht en (h)erkend bij zowel chronische ontstekingsreacties als bij mentale aandoeningen zoals depressie en autisme.


Eigen wijsheid


Krijg meer grip en begrip voor mensen met een licht verstandelijke beperking die kwetsbaar zijn voor psychische aandoeningen. Ze worden vaak overvraagd en krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Signaleer en herken deze groep tijdig. Stel vragen die uw patiënt begrijpt en die u voldoende informatie geven over de mate waarin de beperking een rol speelt. U maakt kennis met de korte screeningslijst SCIL.


De weegschaal uit balans


Patiënten met eetproblemen ziet u niet dagelijks in de spreekkamer. Het is belangrijk om deze problemen zo snel mogelijk op te sporen om erger te voorkomen. Vroegsignalering telt. Welke psychologische en lichamelijke kenmerken zijn belangrijk om op te merken en wat kunt u doen? U krijgt antwoord op uw vragen en de nieuwe Zorgstandaard Eetstoornissen komt aan bod.


Tussen twee vuren


Het is lastig om kinderen te bevrijden uit klemsituaties bij complexe scheidingen. Zeker als de strijd al langer bestaat. Met de oplossingsgerichte benadering kunt u deze situaties op een respectvolle wijze benaderen. In deze workshop leert u welke condities u kunt scheppen, krijgt u tips om vragen goed te verhelderen en leert u meer over de educatie die u kunt geven.


Link voor direct inschrijven


https://www.stichtingkoh.nl/nascholing/


Nuances in ADHD 19 september te Roermond
Rijen, 18 juni 2018


Ref: MD/BV0041/SvD


Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD” op 19 september 2018, Roermond


Geachte mevrouw/heer,


Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing " Nuances in ADHD".
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze avond zullen er vanuit verschillende regionale instellingen professionals aanwezig zijn om uw vragen omtrent dit onderwerp te beantwoorden. Zij staan open voor input op regionaal gebied om een aanzet te doen om tot regionale transformele afspraken te komen.


Deze nascholing wordt georganiseerd op:19 september, TheaterHotel De Oranjerie te Roermond


Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond


Het programma


18:00 uur               Ontvangst met broodjes en soep


18.30 uur                Deel 1 workshop


20.00 uur               Pauze


20:15 uur                Deel 2 workshop


21:45 uur                Einde


De nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Voor inschrijving kunt u bijgevoegd inschrijfformulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 augustus 2018, per mail naar b.vangurp@medice.nl. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN) , de V&VN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.


Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.


Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op deze datum te mogen begroeten. Met vriendelijke groet,


Sandy van Dam,


Key Account Manager


s.vandam@medice.nl


06-57316655
Nuances in ADHD 4 oktober te Almere
Rijen, 25 juni 2018


Ref:        MD/BV0042/HS


Betreft:  Nascholing “Nuances in ADHD” op 4 oktober 2018, Almere


Geachte mevrouw/heer,


Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing " Nuances in ADHD".
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. Deze nascholing wordt georganiseerd op:4 oktober, Boathouse Almere


Adres: Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere


Het programma


18:00 uur            Ontvangst met broodjes en soep


18.30 uur            Deel 1 workshop


20.00 uur           Pauze


20:15 uur            Deel 2 workshop


21:45 uur            Einde


De nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Voor inschrijving kunt u bijgevoegd inschrijfformulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 september 2018, per mail naar b.vangurp@medice.nl. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN) , de V&VN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.


Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.


Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op een van deze data te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,


Hulya Salur,


Key Account Manager


h.salur@medice.nl


06-57316924