Nascholing en congressen


Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan info@poh-ggz.nl

Per 1 januari 2018 is het tarief voor het plaatsen van de advertentie 125 euro.


Nascholing “Nuances in ADHD” – 31 mei te Vianen en 7 juni te Zwolle

Aan alle genodigden nascholing

“Nuances in ADHD”

Rijen, 5 februari 2018

Ref: HS/BV0026/BvG
Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

31 mei Hotel Van der Valk Vianen
en op
7 juni 2018 in Hotel Van der Valk te Zwolle.

Het programma

18:00 uur           Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur           Deel 1 workshop

20.00 uur           Pauze

20:15 uur           Deel 2 workshop

21:45 uur           Einde

De nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 april 2018, per mail naar . Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN) , de V&VN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op een van deze data te mogen begroeten. Met vriendelijke groet,

Hulya Salur,
Key Account Manager h.salur@medice.nl 06-57316924

————————————————————————-

INSCHRIJFFORMULIER

“Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd”

  •  Ja, ik neem graag deel aan deze nascholing van 31 mei in Hotel Van der Valk te Vianen
  •  Ja, ik neem graag deel aan deze nascholing van 7 juni in Hotel Van der Valk te Zwolle

De heer/mevrouw (doorkruisen wat niet van toepassing is)

Naam:

Instelling/praktijk:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Emailadres:

Bignummer:

Specialisme:

Dieetwensen:

Handtekening voorschrijver:

DEADLINE: vóór 1 april s.v.p. retourneren per email naar