POH-GGZ

Nascholing en congressen
Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholing/interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven. Als u interesse heeft, kunt u de tekst in een Word-bestand sturen aan info@poh-ggz.nl.
Het tarief voor het plaatsen van de advertentie is € 125 (exclusief btw). De advertentie kan maximaal 8 weken op de website staan.

Cursus Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis 16 mei 2022

Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/cursussen/cursus-triple-problematiek-lvb-verslaving-en-een-psychische-stoornis-startdatum-16-mei-2022/&...

Als rouwverwerking stagneert - vrijdag 1 april 2022

...en jij als hulpverlener (nog) harder je best gaat doenHet begeleiden van nabestaanden is vaak een ingewikkelde, maar ook dankbare, taak. Je wordt geconfronteerd met de pijn en het verdriet van de a...

ONLINE Burnout en werkstress: diagnostiek en behandeling - 28 maart 2022

Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/cursussen/burnout-en-werkstress-diagnostiek-en-behandeling-28-maart-2022/  ONLINE Burnou...

Ochtendmasterclass “KOPP – kinderen” 8 maart 2022

Handelen in het belang van ouder en kind Online ochtendmasterclass - speciaal voor professionals die werken met patiënten of cliënten met psychische problemen of verslavingsproblematiek die tev...

Opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW) - 17 februari 2022

Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/opleiding-cognitief-gedragstherapeutisch-werker/De opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW...

Suïcide & Suïcidepreventie 10 feb 2022

Preventie – Interventie - Postventie    Dit congres is zowel op locatie als online te volgen! Elke dag sterven er in Nederland gemiddeld 5 mensen door suïcide. Met één gesprek...

1 2