POH-GGZ

Nieuwsbrief - verkiezingen Ledenraad


Verkiezingen Ledenraad loopt nog een week langer door, dus tot 5 april kan je stemmen op je favoriete kandidaat!

Begin februari heeft de Landelijke Vereniging POH GGZ een oproep gedaan aan alle leden om zich verkiesbaar te stellen voor de Ledenraad. Na de gesprekken met de kiescommissie hebben er 18 zeer geschikte kandidaten zich verkiesbaar gesteld.

Emmy de Graaff (bestuurslid), Jean-Luc Donders (verenigingsdirecteur), Karin Vermond (POH GGZ) en Mirjam Toet (POH GGZ) hebben samen als kiescommissie deze gesprekken gevoerd.

De ledenraad is een belangrijke sparringpartner van het bestuur om te komen tot nieuw beleid. Leden van de ledenraad kunnen signalen van leden en vanuit het werkveld onder de aandacht van het bestuur brengen en adviseren hoe deze een plaats kunnen krijgen in het beleid van de vereniging.

Er is plek voor 16, dat betekent dat er helaas 2 zullen gaan afvallen.

Omdat er wat onduidelijkheid is om de verkiezingspagina te bereiken hebben wij de termijn om je stem uit te brengen verlengd met een week. Dus tot 5 april kunnen alle leden een stem uitbrengen op maximaal één kandidaat. Via deze link https://www.poh-ggz.nl/ledenraad-verkiezing/  kom je direct op de verkiezingspagina terecht (Deze link is nogmaals met instructie via de nieuwsbrief verstuurd).

Dus zoek de verkiezingspagina op nu het nog kan en breng je stem uit!

Medio april zullen wij de door jullie gekozen ledenraad aan jullie presenteren via de site van de Landelijke Vereniging POH GGZ.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van de Landelijke Vereniging POH GGZ