POH-GGZ

Nieuwsbrief Kwaliteitsregister april 2021


Nieuwsbrief Kwaliteitsregister April 2021

 Even voorstellen.                                                                         

Ik heet Anita Nijmeijer en sinds 7 jaar werkzaam als poh-ggz in de mooie stad Groningen.

Sinds begin maart 2020 mag ik met veel plezier voorzitter zijn van het Kwaliteitsregister binnen de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Met mijn team enthousiaste POH-GGZ’ers hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de professionalisering van ons mooie vak. En in het bijzonder het meer helder maken naar de buitenwereld wat ons werk zo boeiend, complex en gevarieerd maakt binnen huisartsenpraktijk.

 In de volgende editie van onze nieuwsbrief (over 2 maanden) stelt de rest van de kwaliteitscommissie zich aan jullie voor.

 Alweer een nieuwsbrief/mail in mijn volle mailbox????

 Ja collega’s, dat vonden we nodig te merken aan alle vragen die wij per week binnen krijgen op kwaliteitsregister@poh-ggz.nl

Blijkbaar was het tot nu toe soms niet geheel duidelijk wat de werkwijze binnen het Kwaliteitsregister is en waar jullie aan moeten voldoen.

Daar willen we verandering in brengen!

We gaan ons best doen de vragen te clusteren en jullie van meer informatie te voorzien, zodat het Kwaliteitsregister van ons allemaal is en eenvoudig bijgehouden kan gaan worden.

 

TIP: bewaar deze nieuwsbrieven goed, ze kunnen je nog eens van pas komen!

Wist je dat….

 • … op zowel de website https://www.poh-ggz.nl/kwaliteitsregister/ (voor leden van de vereniging), als op de website https://www.anpg.nl/anpg/inschrijven/ (voor niet-leden van de vereniging) informatie over het inschrijven in het Kwaliteitsregister sinds kort goed te vinden is?
 • … erop beide websites documenten te vinden zijn die antwoord geven op veel van jullie vragen:
 • … er na aanmelding bij het Kwaliteitsregister een mail gestuurd wordt naar jou als aanvrager, waarin je gevraagd wordt in te loggen binnen PE-Online?
 • … jij in PE-Online het CV, de diploma’s en ingevulde werkgeversverklaring (of contract) kan uploaden?
 • … hierna het dossier ingediend moet worden door het indrukken van de betreffende button binnen PE-Online?
 • … na die laatste handeling de inschrijving is voltooid?
 • … wij hierna 6 weken de tijd hebben jouw dossier goed te keuren?
 • … wij iedereen toelaten tot het Kwaliteitsregister mits je 8 uur per week werkt binnen een huisartsenpraktijk?
 • … er een aantekening wordt toegevoegd als je een specifieke vooropleiding of aanvullende post-hbo POH-GGZ opleiding mist, maar dat wij dus wel elke POH-GGZ toelaten?
 • … het op dit moment nog niet helemaal duidelijk is hoe er om zal worden gegaan met bepaalde uitzonderingssituaties?
 • … hiervoor een toetsingscommissie in het leven geroepen zal worden en er advies op maat worden gegeven?
 • … we jullie zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen als er nieuws is over de nog samen te stellen toetsingscommissie?
 • … er in maart 2020 in het Landelijk Overleg POH-GGZ (deelnemende partijen: BPSW, InEen, LHV, LV POH-GGZ, MIND, NHG, NIP, NVvPO, PsyHAG, Rino’s, Samenwerkende Hogescholen en V&VN) afgesproken is om 1 juni 2021 als streefdatum aan te houden om het onafhankelijk Kwaliteitsregister verplicht te stellen voor elke POH-GGZ. Op dit moment is het Kwaliteitsregister nog work in progress. Het advies is dan ook aan alle POH-GGZ om alvast voor 1 juni 2021 in te schrijven zodat je weet wat nog nodig is om uiteindelijk aan de voorwaarden van het Kwaliteitsregister te voldoen.
 • … je via de beveiligde werkomgeving van PE-Online inhoudelijke vragen kan stellen over jouw dossier?
 • … er op PE-Online via de juiste contactpersoon/ dossierbeoordelaar sneller antwoord wordt gegeven?
 • … de geaccrediteerde punten door de organisatie van de opleiding in het Kwaliteitsregister bijgeschreven worden?
 • … deze punten niet nogmaals opgegeven hoeven te worden als beroepsgebonden punten
 • … dit is om dubbeling in punten te voorkomen?

TOT SLOT

 • … wij jullie als tegemoetkoming 2×15 (geaccrediteerd en beroepsgebonden) punten vrijstelling gaan geven over het jaar 2020/2021 t.g.v. de coronamaatregelen?
 • … wij de inschrijfdatum van 1-3-2020 als enige eis hiervoor hebben?
 • … je deze punten nog voor 1 juni 2021 bijgeschreven ziet worden?