POH-GGZ

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2017


Nieuwsbrief juli 2017

 

Interview met de voorzitter

Afgelopen ALV is Kawa al Ali door de leden ingestemd als de nieuwe voorzitten van de LV POH-GGZ. Middels een aantal vragen vanuit de bestuursleden en de commissies willen we wat meer te weten komen over onze nieuwe voorzitter.

Vraag Esther – bestuurslid: Wat is jouw droom als het de POH-GGZ aangaat?

Kawa: ‘’Mijn droom is dat de waardering van de POH-GGZ veel duidelijker naar voren komt in de toekomst en we hopelijk over een aantal jaren niet meer tijdens een borrel moeten uitleggen wat we precies doen. Daarnaast hoop ik dat nog meer mensen de weg naar de POH-GGZ weten te bewandelen zonder dat ze hierop geattendeerd hoeven te worden door de huisarts (of anderen).’’

Vraag Karin – bestuurslid: Waarvoor kan ik je ’s nachts wakker maken en waarom?

Kawa: ‘’Je kan mij altijd wakker maken om op reis te gaan, ik ben dol op reizen en probeer de vrije dagen die ik heb zo in te delen dat ik er even tussenuit kan.’’

Vraag Jan – bestuurslid : Wat zie je als jouw belangrijkste taak als voorzitter van de LV POH-GGZ?

Kawa: ‘’Ik zie vooral een uitdaging bij het op één lijn krijgen van alle werkzame POH’s-GGZ als het gaat om de invulling van ons vak. Momenteel merken we dat er veel onduidelijkheid is over wat een POH-GGZ wel doet en niet. Natuurlijk moet er altijd een grijs gebied zijn waarin we zelf kunnen inschatten hoe we ons werk indelen. Op grote lijnen moeten we het echter wel eens worden met elkaar en ik merk dat dit nog lang niet het geval is. Ik hoor regelmatig collega’s zeggen dat ze gemakkelijk op een achturige werkdag veertien patiënten kunnen zien, maar ook collega’s die zes het maximumaantal vinden. Daarnaast hoor ik dat de één uitgebreide behandelingen doet en de ander zich beperkt tot een aantal gesprekken. Het is logisch dat er verschil is omdat de functie relatief jong is en volop in ontwikkeling is. Om de functie nog steviger neer te zetten en de toekomst van de POH-GGZ veilig te stellen, denk ik dat het cruciaal is om meer consensus te hebben en we dit ook in de praktijk terug moeten zien.’’

Vraag Mariëlle – bestuurslid: Welke eigenschap bezit jij en ervaar jij als belangrijk om in te zetten als voorzitter?

Kawa: ‘’Wat ik regelmatig hoor van anderen, is dat ik goed ben in het verbinden van mensen. Ik maak graag en makkelijk contact met mensen waardoor ik een breed en gevarieerd netwerk heb. Ik denk dat deze eigenschap goed van pas komt als voorzitter omdat we met veel verschillende disciplines te maken krijgen. Deze hebben allemaal een eigen belang als het gaat om de toekomst van de POH-GGZ. Des te belangrijk is het om de verschillen te kunnen overbruggen en alle partijen met elkaar te verbinden.’’

Vraag vanuit commissie ZZP: Hoe ziet het bestuur hoe zij verdere ondersteuning aan de zzp-er in de toekomst gaat geven? 

Kawa: ‘’Wat betreft onze leden proberen we zoveel mogelijk in ieders belang te handelen, de zzp’er is daar geen uitzondering op. Waar ik vooral op hoop is dat wij juist als vereniging kunnen profiteren van de vele ondernemende zzp’ers die lid zijn van onze vereniging en vaak constructieve en frisse ideeën hebben.’’

Vraag vanuit CKAP: Op welke manier heeft de voorzitter affiniteit met het kwaliteitsregister en de accreditatiefunctie?

Kawa: ‘’Mijns inziens verzekert het kwaliteitsregister niet alleen de toekomst van de vereniging maar ook van de functie POH-GGZ (hopelijk ooit een beroep). Zoals met elke functie/beroep, is het noodzakelijk om als vereniging de kwaliteit van ons werk te waarborgen en daarmee aan te tonen dat we continu meebewegen met de ontwikkeling die de GGZ doormaakt.’’

Vraag vanuit CWO: Hoe ziet onze voorzitter de rol van wetenschappelijk onderzoek in het versterken van de functie van POH-GGZ?

Kawa: ‘’Als bestuur zitten we regelmatig bij vergaderingen/bijeenkomsten waar wordt gevraagd naar cijfers om de inzet/nut van de POH-GGZ weer te geven. Gezien het geringe aantal onderzoeken dat nu uitgevoerd wordt, wordt er nu nog te vaak gespeculeerd over wat wij eigenlijk toevoegen aan de GGZ. Om de functie verder te laten verankeren en uiteindelijk toe te groeien naar een beroep, is wetenschappelijk onderzoek van wezenlijk belang om de stakeholders te overtuigen van onze waarde.‘’

Wat doet onze voorzitter in zijn vrije tijd?

Kawa: ‘’Vrije tijd is een waardevol goed die ik graag benut door zoveel mogelijk te ontspannen. Als je mijn C.V. ziet, weet je dat mijn interesses breed zijn en dit blijkt ook uit de invulling van mijn vrije tijd. Zoals ik eerder zei reis ik graag, ik ga graag een dagje naar de sauna, ik sport met enige regelmaat (voetbal, hardlopen en fitness) en je kunt me regelmatig op een terrasje vinden als de zon schijnt of op een festival. Daarnaast heb ik met een aantal vrienden een vletje (kleine boot) die we zelf hebben opgeknapt en waar we graag in varen als het weer ernaar is (en mijn agenda het toelaat).’’

 

Nieuws Commissie Accreditatie en Kwaliteit POH-GGZ (CKAP)

door Sandra van Burk

We zijn al weer op de helft van het jaar en de CKAP bloeit, groeit en oogst. Het kwaliteitsregister heeft inmiddels ruim 400 leden en wekelijks komen er nieuwe leden bij. We plukken de oogst van de accreditatie aanvragen: veel nascholingsaanbieders weten inmiddels de weg naar ons te vinden! De instellingsaccreditatie groeit ook gestaag door. Momenteel zijn er 7 instellingen die een akkoord hebben voor een instellingsaccreditatie.

Wel vinden er veranderingen plaats in de CKAP. Jos Eggenkamp stopt met zijn werkzaamheden, Leo Dietvorst en Anton Mols leggen voor onbepaalde tijd hun werkzaamheden neer in verband met privé omstandigheden. Wij willen hen allen bedanken voor hun inzet. De andere leden vangen hun werkzaamheden op. Daarom zijn wij op zoek naar leden die een uitdaging zoeken en een belangrijk aandeel willen hebben in de professionalisering van onze POH-GGZ functie.

Je kunt voor dit boeiende en belangrijke werk een mooie bijdrage leveren in de:

 

 1. Accreditatiecommissie: Je beoordeelt, aan de hand van het Accreditatiereglement, of een nascholing geschikt is voor POH’s-GGZ en bepaalt het aantal accreditatiepunten.
 2. Instellingsaccreditatie: Je visiteert en onderzoekt instellingen die veel nascholingen voor POH-GGZ aanbieden en komt met hen tot een overeenkomst.
 3. Commissie Kwaliteitsregister: Je controleert of POH’s-GGZ, die zich aanmelden voor ons register, voldoen aan de instroomeisen en checkt of zij in aanmerking komen voor herregistratie.

Voor meer informatie en sollicitatie, mail naar .

Wij merken dat er soms wat onduidelijkheden zijn rondom het proces van aanmelden en onderhouden van het persoonlijk dossier. Hierbij wat tips m.b.t. het aanmelden en uploaden van punten vanuit Annemarie Pucks, voorzitter van het kwaliteitsregister:

‘’Mensen die zich aanmelden bij het kwaliteitsregister en erg lang wachten op antwoord, doen er verstandig aan in te loggen op PE-online om te zien of er een vraag van een beoordelaar naar ze is toegestuurd. De beoordelaar wacht dan op uw antwoord en kan niet verder met beoordelen van het dossier tot er van u een antwoord wordt terug gemaild.

 

Zodra u bent goed toegelaten dan krijgt u hier melding van en is het van belang zelf de bijgeschreven punten van nascholingen te controleren. Bij de beroepsgebonden activiteiten moet u dit zelf toevoegen. Het is van belang dat u de richtlijnen (te vinden op de LV POH-GGZ website onder het kopje accreditatie staat kwaliteitsregister) goed doorneemt en zich ook houdt aan deze richtlijnen bij het invoeren van beroepsgebonden activiteiten.’’

Ten slotte willen we laten weten dat er volop gesprekken zijn met Zorgverzekeraars, Hoge Scholen, Ministerie van Volksgezondheid en andere beroepsverenigingen om de professionalisering van onze functie verder te verstevigen. Er wordt dus hard gewerkt.

Met een zonnige groet,

Sandra van Burk

Annemarie Pucks

Ivanka Boiten

Toos Beentjes

Sterre Buitenhuis

Esther Kersbergen

 

Nieuws Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

door Lianne Ringoir en Audry Kenter

Onderzoek naar succesfactoren

Inmiddels is het onderzoek naar succesfactoren in de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de huisartsenpraktijk van start gegaan.

POH-GGZ.png

Van maart t/m mei zijn er 7 startbijeenkomsten gehouden voor deelnemende POH’s-GGZ in verschillende plaatsen in Nederland. De 52 POH’s-GGZ en even zoveel huisartsen, komen uit plaatsen verspreid van oost naar west Nederland (Provincies Noord en Zuid Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Noord Brabant).

POHGGZ 2.png

Tijdens de startbijeenkomsten werd uitleg gegeven over de 2 deelstudies van het onderzoek (proces- en effectstudie), de tijdsplanning en taken voor de deelnemers de komende 2 jaar. De vragen en opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt en praktische aanpassingen zijn ingevoerd binnen het onderzoek. De sfeer in de groepen was positief en het werd duidelijk dat de deelnemers het onderzoek erg belangrijk vinden voor de toekomst van de functie POH-GGZ.

Alles is nu rond. De POH’s-GGZ die nu een regionale startbijeenkomst hebben gevolgd gaan uiterlijk medio juni starten met de eerste onderzoeksactiviteiten: het registreren van verwijzingen naar de basis- en specialistische-GGZ, en het uitnodigen van patiënten voor het tevredenheidsonderzoek. De lange vragenlijst voor POH-GGZ en huisarts, naar de organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ, zal naar verwachting in augustus of september worden uitgezet. Het effectonderzoek zal kort na de zomer gaan starten.

Oproep

Vind je het leuk om ook mee te denken in werkgroepen? Werk je graag mee aan wetenschappelijk onderzoek? Wil je een bijdrage leveren aan toekomstige ledenpeilingen? Vind jij het ook belangrijk dat ons werk goed wetenschappelijk wordt onderbouwd?

We zoeken nog nieuwe leden voor de CWO! Een wetenschappelijke opleiding is geen vereiste. Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met Lianne Ringoir (coördinator CWO) voor meer info:

 

Nieuws commissie POH-GGZ ZZP

door Hans Zwaal en Ronald Huiskens

 

Voortgang van de Modelovereenkomst-zonder BIG, we zijn er druk mee bezig maar hebben het overleg met de belastingdienst nog even uitgesteld. Van de adempauze die we kregen, als gevolg van het 1,5 een jaar opschorten door de Belastingdienst naar 1 juli 2018, alvorens alles definitief op orde te hebben, wilden we graag gebruik maken om de Modelovereenkomst (MO) nog eens goed door te nemen en zeker te weten dat we in alle haast niets over het hoofd hebben gezien. Inmiddels hebben we ruime steun van het bestuur. Ze heeft aangeboden door een onafhankelijke jurist er nog even kritisch naar te laten kijken voordat we alle puntjes op de i zetten. We verwachten niet dat dit veel tijd in beslag gaat nemen maar lijkt ons wel fijn om er een extra paar kritische ogen naar te laten kijken.

Voortgang vrijstelling Btw POH-GGZ ZZP

 1. De commissie heeft gesproken met de adviseur landelijke handhaving van de Belastingdienst voor bewaking van eenheid van beleid. Zijn informatie luidt: de belastingdienst heeft de bezwaren (procedure vaststellingsovereenkomst) vanuit de beroepsgroepen waarmee zij in 2013 in gesprek was nog afgehandeld en daarna niet meer.
 2. Daar is voor gekozen, omdat er in de tijd steeds meer jurisprudentie en regelgeving beschikbaar kwam en er nu voldoende is om, middels documenten, op eenvoudige wijze iedere individuele inspecteur en medisch ondernemer (wij dus) te informeren over de lijst van eisen waaraan voldaan moet worden.
 3. Aan dit document voor de medisch ondernemer wordt juist de laatste hand gelegd en zal binnenkort bij elke inspecteur zijn.
 4. Dat van deze aanpak wordt verwacht dat ook gelijkheid van behandeling gegarandeerd is.

De commissie adviseert als volgt:

 1. plan A) vaststellingsovereenkomst met de groep gaat definitief niet door
 2. de lijst van eisen te betrekken bij het opstellen van het bezwaarschrift
 3. het is raadzaam een belasting adviseur hierbij in de arm te nemen.

ALV en studiemiddag vrijdag 7 april 2017

Op vrijdag 7 april was het weer tijd voor een Algemene Ledenvergadering en studiemiddag van de LV POH-GGZ. Gedurende de interactieve ALV zijn wij op de hoogte gesteld van alle huidige ontwikkelingen en was er ruimte voor discussie. De penningmeester heeft het jaaroverzicht van 2016 en de begroting van 2017 toegelicht, welke is goedgekeurd door de kascommissie en de aanwezige leden. Verder zijn er nog twee belangrijke stemmingen geweest. Namelijk het instemmen van Kawa al Ali als de nieuwe voorzitter (voorheen penningmeester). En het instemmen van Jan Seeleman om een verlenging van een tweede periode als algemeen bestuurslid aan te gaan (voorheen voorzitter a.i.). We zijn erg blij met de inspanningen van beide heren en wensen ze veel succes met het voortzetten hiervan in de nieuwe rol!

Tijdens de ALV heeft zich de lustrumfeestcommissie gevormd. In het voorjaar van 2018 zal het lustrumfeest plaatsvinden. Er zal op tijd een bericht verstuurd worden met meer informatie hierover. De studiemiddag ging over POH-GGZ en werk. Deze interessante studiemiddag is verzorgd door Kees de Kock (huisarts-onderzoeker), Jet Driessen (POH-GGZ) en Liesbeth Smits (bedrijfsarts) waarin er vanuit de verschillende rollen is gekeken naar de patiënt en zijn of haar problematiek omtrent werk.

Namens het bestuur hartelijk dank voor de aanwezigheid en de actieve inbreng gedurende deze dag! We zien iedereen graag weer tijdens de volgende ALV en studiemiddag in het najaar!

Oproep voor een nieuwe bestuurslid

van het bestuur

Nog steeds zijn wij op zoek naar versterking in ons bestuur! In korte tijd is het aantal leden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ bijzonder hard gegroeid en dat is zeer verheugend! Met deze groei zijn we als vereniging meer en meer een serieuze partij in het speelveld van de verschillende organisaties, die zich bezighouden met de ontwikkeling en vormgeving van de (generalistische) geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Precies wat de opzet van de vereniging is. Dit betekent dat onze vereniging steeds vaker wordt gevraagd om onze visie te geven op beleid, richtlijnen, onderzoek, projectvoorstellen en om bij te dragen aan de verdere plaatsbepaling en ontwikkeling van deze functie, dit beroep-in-wording, de POH-GGZ. Zodoende oefenen we inmiddels wél invloed uit op zowel vakinhoudelijk niveau als op processen, die de geestelijke gezondheidszorg binnen en buiten de huisartsgeneeskunde bepalen. Voor het bestuur van de vereniging neemt intussen structureel het activiteitenniveau evenredig toe. Hoewel er recent al twee nieuwe bestuursleden zijn toegetreden, zijn we opnieuw op zoek naar nog meer versterking binnen het bestuur. We zijn op zoek naar een bestuurslid met affiniteit voor cijfers, die in het bestuur zitting wil nemen en proactief wil meewerken bij de ontwikkeling van deze functie. Willen we vooruitgaan met onze vereniging en de ontwikkeling van ons vak, dan roepen we jullie op om te reageren. De procedure voor het aanstellen van een nieuw bestuurslid is te vinden op het besloten deel van de website.

We zien uit naar jullie reacties!

 

Herkent u iets van uzelf in de volgende kwaliteiten? Reageer dan snel!

 • Kennis en ervaring en visie op POH-GGZ functie en gerelateerde partijen
 • Kennis en ervaring in bestuurswerk zorg
 • Netwerken
 • Zelfvertrouwen
 • Mensen kunnen motiveren
 • Juist omgaan met conflicten
 • Juist omgaan met kritiek
 • Goede manier geven van feedback
 • Goed beoordelingsvermogen van bestuursprocessen en verhoudingen
 • Besluitvaardigheid en doortastendheid
 • Risico’s durven nemen
 • Communicatief vaardig zijn
 • Verbindend, vriendelijk, oog voor de mens
 • Tactisch, oog voor dynamiek
 • Energie en inzet
 • Begripvol zijn
 • Overtuigingskracht
 • Luistervaardigheid
 • Financieel inzicht

De LV POH-GGZ past de regeling voor vacatievergoeding toe en biedt een vergoeding van reis- en onkosten. Het bestuur kent een optimistisch werkklimaat. Bestuursactiviteiten kunnen ook als punten meegenomen worden in het kwaliteitsregister.

Wie zich kandidaat wil stellen, reageer dan vóór 1 september 2017.POHGGZ 4.jpg

en stuur je motivatie en CV op naar  t.a.v. Sollicitatie bestuur LV POH-GGZ. Ook als er vragen zijn kan er contact opgenomen worden met  of neem contact op met een van ons als bestuursleden.

Save the date – ALV en studiemiddag LV POH-GGZ op zaterdag 11 november 2017 

De volgende ALV en studiemiddag voor de leden van de LV POH-GGZ zal plaatsvinden op zaterdag 11 november 2017 te Zon&Schild Amersfoort, noteer deze alvast in de agenda! Na het zomerreces zal er een nader bericht per mail verstuurd worden met meer informatie over deze dag.

Tot slot

Wij hopen dat er leden enthousiast zijn om actief te worden binnen het bestuur of bij de commissies en dat jullie zullen reageren op de in de nieuwsbrief genoemde oproepen. Verder hopen wij jullie weer te zien tijdens de ALV en studiemiddag op zaterdag 11 november. In de zomer periode (juli/augustus) zal het bestuur minder goed bereikbaar zijn vanwege een zomerreces. We wensen jullie een prachtige zomer toe!

POHGGZ 5.jpg

Een hartelijke groet,

Jan Seeleman

Esther Kersbergen

Kawa Al Ali

Karin Zwart

Mariëlle van der Landen

e

w  www.poh-ggz.nl