POH-GGZ

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2016


Voorwoord

Wat een turbulente tijden hebben we doorgemaakt als bestuur van de LV POH-GGZ!

De kwaliteitsdocumenten, die jullie allemaal hebben kunnen lezen op het besloten deel van de website, hebben veel energie gekost, maar zijn een mooie onderlegger voor het beleid van de komende jaren. Langzamerhand treden we hiermee naar buiten en kunnen zo – in overleg met andere partijen in het veld- steeds meer duidelijk maken waar we als vereniging voor staan en een heldere visie ontwikkelen voor de toekomst. De ledenvergadering speelt hierin een belangrijke rol.

In afstemming met de huisartsenorganisaties, denkt het bestuur na over de verdere ontwikkeling van de POH-GGZ functie naar een beroep.

Een belangrijk issue hierin is wat de mogelijkheden en de grenzen van de POH-GGZ zijn binnen de kaders van de huisartsenpraktijk. Dit roept vragen op zoals: Wat is passende hulp binnen de huisartsenzorg met het oog op de kernwaarden? Hoe worden de kwaliteiten van de POH-GGZ het meest optimaal ingezet? Wat te doen als patiënten een behandeling elders niet kunnen of willen betalen? Welk type behandeling kan je toepassen?

Allemaal vragen die we graag met jullie bespreken en uitwerken.

De implementatie van het kwaliteitssysteem is dit jaar een belangrijk speerpunt; we hebben er al een mooie start mee gemaakt.

De verdere professionalisering van de vereniging zal meer aandacht moeten gaan krijgen, zodat onze expertise een formeel karakter krijgt met hierbij een passende vergoeding. Fondsen zullen geworven moeten worden.

Het afscheid van onze voorzitter Leonore Nicolaï heeft natuurlijk de nodige impact gehad. We vinden het jammer dat wij haar als inspirator en bruisende trekker moeten missen en danken haar voor haar enorme inzet. Gelukkig blijft Leonore als actief lid betrokken bij onze vereniging. Jan Seeleman zal haar rol de komende tijd gaan waarnemen. In deze nieuwsbrief stelt hij zich nader aan jullie voor.

We vertrouwen erop dat leden zich zullen melden voor de bestuursfuncties die vacant zijn en hopen daarnaast op veel actieve leden. Alleen dan kunnen we voortbestaan!

Deze nieuwsbrief staat weer boordevol informatie. Voor de leden zijn de presentaties van de laatste Algemene Ledenvergadering na te lezen op het besloten deel van onze website; eveneens een schat aan informatie.

Veel plezier en inspiratie bij het lezen van deze nieuwsbrief!

Esther Kersbergen, Secretaris LV POH-GGZ


Afscheid van de eerste voorzitter van de LV POH-GGZ

Beste allen,

Afgelopen maand is het drie jaar geleden dat ik de LV POH-GGZ samen met Fanny Schilderinck  en Jan Seeleman oprichtte. We wilden een vereniging van vele POH´s-GGZ om gezamenlijk, op basis van getal, meer invloed te krijgen in het debat.

Onze insteek was: Niet langer zonder de POH-GGZ over de POH-GGZ,  maar met de POH-GGZ, dus met ons! Dit was onze leus naar aanleiding van de ervaringen in het Landelijk Platform POH-GGZ, later opgaand in het Landelijk Platform Basis GGZ. Hierin hadden Fanny Schilderinck en ik zitting als afgevaardigden van het Landelijk kernteam POH-GGZ, waar nog zes andere actieve leden zaten. Er werd niet echt naar ons geluisterd. Onze dagelijkse praktijk werd weggewuifd, was niet relevant. Nee, achter diverse bureaus op basis van diverse plaatjes werd bedacht wat wij als POH-GGZ, – de poppetjes – , in de praktijk mochten en moesten.

Nu drie jaar later worden we meer serieus genomen. We zijn nu met ruim 500 leden. Daar ben ik reusachtig blij mee. De LV POH-GGZ heeft een positie bemachtigd. We hebben ledenraadplegingen uitgevoerd. We hebben een helder eigen kader ontwikkeld waarvan wij als POH-GGZ aangeven wat voor ons belangrijk is als POH-GGZ:

 • Hoeveel patiënten we kunnen zien per dag. (max 8 à 9)
 • Hoeveel tijd we voor een gesprek nodig hebben (minstens 40 min)
 • Hoeveel nascholing we willen per jaar ( 15 uur)
 • Hoeveel intervisie nodig is voor ons om niet teveel eenkennig te worden in dit behoorlijk solistische werk  (ook 15 uur met daarbij andere beroepsgebonden activiteiten)
 • Hoeveel overleg we met onze huisartsen hebben (beetje afhankelijk van je aanstelling, 30 min per week / 2 weken)
 • enz enz.

Ook ten aanzien van toekomstige POH´s-GGZ hebben we aangekaart dat er een degelijke, kwalitatief goede opleiding moet komen, dat er meer eenheid moet komen, dat de functie HBO plus/academisch is, dat kwaliteit aan de voorkant moet zitten.. en dat we zéker geen triageluik zijn.

Verder zitten we als POH-GGZ nu wel met diverse andere partijen aan tafel, soms inderdaad met zeggenschap, maar evenzogoed nog heel vaak zonder zeggenschap.  In het Landelijk Hogescholenoverleg bijvoorbeeld werken we zelfs meer sámen,  terwijl in overleg met GGZ partijen en werkgroepen van het Landelijk netwerk GGZ we nog meer een noodzakelijke excuus Truus zijn, de enkeling, de sluitpost, de POH-GGZ.

Eind januari dit jaar heb ik voor mij zelf een time-out ingelast. Na een jaar van werken aan het kwaliteitsstuk, aan het accreditatiereglement, aan het kwaliteitsregister,  aan het onderzoeksreglement, aan de financierbaarheid van een bureau, na dagen vergaderingen. Feit is dat de mails dag en nacht doorstromen. Elke opening van de mailbox houdt me tijdenlang vast met taken, oproepen, reacties, plichten. Ook heb ik afgelopen jaar deelgenomen aan vier landelijke richtlijngroepen van het Landelijk netwerk GGZ. Dat betekent lezen, schrijven, reageren, vergaderen in Utrecht op avonden …  en intussen ook maar op alle mails reageren.

In januari heb ik dus besloten een time-out in te lassen. Een time-out die hard nodig is om heel goed na te denken waar we, ik, mee bezig zijn, ben, waar we als POH-GGZ naar toe moeten, wat de situatie is en wat onze strategie naar de toekomst moet zijn. Aan dat broodnodige nadenken kwam ik niet meer toe onder de druk van de dagelijkse zaken. Ik werd er ongelukkig van.

Ik wil net als drie jaar geleden de ruimte opeisen om samen met jullie te bedenken waar het heen moet met de POH-GGZ. De grenzen van wat we kunnen en moeten in onze functie worden van alle kanten aangevallen.

GGZ partijen proberen onze bovengrenzen naar beneden te duwen, wat we niet kunnen, niet mogen en wat we direct moeten verwijzen, dat vormt hun dictaat. Daarbij niet gehinderd door de vraag of we het zouden kunnen, zouden willen, kunnen leren….

De huisartsen die niet zitten te wachten op wat het ministerie allemaal over de schutting bij hen gooit, houden hun poten zo stijf mogelijk. Alleen als er geld bij komt wordt tot de POH-GGZ nader gekomen. Er zijn nog veel te veel verhalen van POH´s-GGZ die elk half uur een nieuwe patiënt zien, die geen regie hebben over hun agenda, en die laag betaald worden en geen bescherming krijgen vanuit de huisartsenvoorziening noch hun eigen eisen en normen durven te stellen. Zijn zij misschien zelfs beter af als gewoon triageluik?

Er is een duidelijke strijd aan de gang om de GGZ. Een strijd die wordt gevoerd tussen vele welbespraakte partijen, wie heeft het voor het zeggen, wie bepaalt wat een POH-GGZ mag en kan?

In de tussentijd ben ik  – opgeslokt door het dagelijkse reilen en zeilen van  vereniging-  louter nog bezig met de vraag hoe en of we zelf als POH-GGZ wel voldoen aan de door ons zelf opgelegde kwaliteitseisen.

Ik wil bezig zijn met het aanpakken en ontwikkelen van de grote lijn, typisch voorzitterswerk.

Máár wat de vereniging nu in deze fase ook broodnodig heeft,  is iemand die de organisatie intern vlot trekt, geld binnen haalt,  en het dagelijkse reilen en zeilen in de gaten houdt.

Deze twee grote taken kan en wil ik niet meer verenigen. Mijn besluit is dan ook geweest te stoppen als voorzitter.

Ik loop warm voor mijn werk.  Ik wil lezen en studeren. Maar ook wil ik andere vragen stellen. En bezig zijn met het verder brengen van dit werk naast de huisarts in de generalistische eerstelijn. Een fantastische plek voor patiënten met allerlei ongerust makende klachten om zonder al te veel extra vrees en drempels gewoon eens uitgebreid gehoord en gezien te worden om te praten over veel (on)alledaagse ellende die wellicht wel bij het leven hoort en die zo ongelukkig kan maken.

Ik stop in mijn rol als regelende voorzitter. Ik ga de strijd op een ander manier voeren. Ik dank jullie, alle leden,  heel hartelijk voor de leuke dagen die we hadden, voor de inspirerende bijeenkomsten, voor het lid worden van de LV POH-GGZ.

Ik hoop jullie nog overal als collega´s tegen te komen in situaties waarin het volstrekt normaal is om onze stem te laten horen!

Ik groet jullie allen hartelijk en tot ziens!

Leonore Nicolaï, Oprichter, eerste voorzitter LV POH-GGZ  (maart 2013- maart 2016)


Introductie waarnemend voorzitter

Beste leden,

Zoals bekend heeft Leonore haar functie als voorzitter neergelegd. Ook vanaf deze plaats wil ik Leonore bedanken voor het zeer vele en uiterst energieverslindende werk wat zij de afgelopen jaren heeft verricht voor de LV POH-GGZ! In het bestuur is overeengekomen dat ik tot aan de ALV die reeds gepland staat op 30 september dit najaar tijdelijk het voorzitterschap zal overnemen in afwachting van een nieuwe voorzitter die dan door de ALV gekozen zal worden.

Tijd dus om mij even aan jullie voor te stellen.

Ik ben getrouwd met Marjan, we hebben drie kinderen en zijn lid van een PKN-kerk. Mijn hobby’s zijn meteorologie, maatschappij en muziek. In 1977 begon ik mijn loopbaan als verpleegkundige, nadat ik de toenmalige MBO-V in Rotterdam had afgerond. Ik verhuisde naar Amsterdam en ging als verpleegkundige werken in het AZVU. Mijn hart lag echter in het veld van de psychiatrie en toen de kans kwam werd de overstap gemaakt naar de GGZ middels de opleiding tot sociaal psychiatrisch verpleegkundige. In die tijd in diverse instellingen gewerkt o.a. bij enkele RIBW’en. In 1992 begon ik als SPV bij de toenmalige RIAGG Flevoland, zowel bij de Crisisdienst als regulier. Sinds 2008 ben ik ook werkzaam als POH-GGZ in een huisartsenpraktijk in Almere, aanvankelijk in twee, later in één huisartsenpraktijk. Thans 20 uur per week, gedetacheerd vanuit GGZ-centraal in Almere (de laatste in heel Almere) en de overige 16 uur nog altijd bij GGZ centraal, zowel in de Crisisdienst als regulier. Een tijd lang was ik daar ook actief betrokken bij (het opzetten) van rampenhulpverlening.

Sinds 2010/2011 betrokken geraakt bij het proces dat uiteindelijk leidde tot de oprichting van de LV POH-GGZ waar ik een van de mede-oprichters was. Sinds die tijd ben ik lid van het bestuur. Reden is dat het altijd mijn passie is geweest om de belangen van hulpverleners, juist diegenen die het uitvoerende werk doen, in het veld, met de voeten in de modder, aan het bureau van de huisarts of aan het bed, aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarom is het een enorme voldoening om te zien wat er in deze gedurende de afgelopen drie jaar bereikt is! Een volwaardige vereniging met meer dan 500 leden, beleidsplannen en beleidsstukken, overleg met relevante landelijke partijen als het NHG, de LHV, PsyHag, hogescholen, RINO’s,  een vraagbaak voor leden, ALV –  en studiebijeenkomsten, diverse commissies, landelijk netwerk en….niet in de laatste plaats de ontwikkelingen die moeten leiden tot het van start gaan van een valide en erkend accreditatiesysteem medio dit jaar! Ongelooflijk eigenlijk als je terugblikt! En zeker niet voorzien toen Leonore en o.g. destijds op die winterse besneeuwde ochtend onze handtekening zetten bij die notaris in Bergen op Zoom, omdat hij een betrouwbare en tevens goedkope notaris was….. Geld hadden we immers nog niet!

We kijken echter ook vooruit en de komende zes maanden willen we zeker niet stilzitten en met kracht de ontwikkelingen die in gang gezet zijn voortzetten. Met het bestuur, met de commissies, met individuele leden die zich inzetten en naar ik hoop ook met jou die dit leest. Naast de uitrol van het accreditatiesysteem willen we ook onze financiële positie in de toekomst beter gaan borgen en ook nauwer gaan samenwerken met onze meest verwante ketenpartners, de genoemde huisartsenorganisaties en de hogescholen en RINO’s. Kortom genoeg werk aan de winkel!

Nog altijd geldt het adagium “vele handen maken licht werk”. Bedenk daarbij dat het ook heel inspirerend is om overstijgende activiteiten te doen, buitengewoon leerzaam en het levert je ook de waardering en nieuwe contacten binnen en buiten de vereniging op, zeg maar de maatschappij. Want de maatschappij zijn wij en jij hoort daarbij!

Mogen wij dit jaar ook op jouw bijdrage rekenen?!

Met vriendelijke groet,

Jan Seeleman, Waarnemend voorzitter LV POH-GGZ


Van de Penningmeester

Voor het derde jaar op rij heb ik het financiële jaarverslag en de begroting gepresenteerd. Voor het financieel jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016 verwijzen we naar het besloten deel van onze website. Voor het komende jaar hebben twee leden zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie. Het penningmeesterschap, geen klus waar ik warm voor liep, wel een klus die belangrijk is en die ik met aandacht heb opgepakt. We zijn geen vereniging zonder actieve leden en we zijn ook geen vereniging zonder inkomsten en het beheer hierover. Na drie jaar draag ik het stokje over. Ik wil graag weer meer tijd hebben voor andere, inhoudelijke zaken. Christa Logman, bestuurslid, zal als penningmeester a.i. deze taak tijdelijk overnemen tot er een nieuw bestuurslid is die het de komende jaren gaat voortzetten.

Fanny Schilderinck, Penningmeester LV POH-GGZ


Van de Commissie Accreditatie en Kwaliteit POH-GGZ (CKAP)

Als commissie Accreditatie en Kwaliteit (CKAP) zijn wij enthousiast over alle vorderingen rondom de accreditatiefunctie en het kwaliteitsregister. Sinds september loopt de accreditatiefunctie binnen de LV POH-GGZ naar behoren. Dat betekent dat wij als CKAP kwaliteit van nascholingen waarborgen, beoordelen op de inhoud en waar nodig, nascholingen niet toelaten tot ons geaccrediteerde nascholingsaanbod.

Het aanbod van de geaccrediteerde nascholing wordt steeds groter. Organisaties weten ons inmiddels goed te vinden. Het scholingsaanbod van geaccrediteerde nascholing is te vinden op onze website.

De afgelopen maanden zijn we actief geweest met het kwaliteitsregister. We hebben een reglement met bijbehorende formulieren opgesteld, deze stukken zijn op onze website te vinden en we zijn bezig geweest met de inrichting van het persoonlijk dossier voor alle leden. Tijdens de Algemene Leden Vergadering is er een informatieve presentatie gegeven, discussie geweest over de inhoudelijke punten en door de leden akkoord gestemd om het hele proces verder in gang te zetten. Wij hopen voor de zomer het kwaliteitsregister aan te kunnen bieden. Binnenkort zullen de leden een mail ontvangen met meer informatie hierover.

Hierbij een korte samenvatting, maar alle informatie staat ook op onze website.

Wij willen de leden een mogelijkheid bieden om zich te laten registeren in een kwaliteitsregister waarin men een persoonlijk dossier kan bijhouden om nascholingen en activiteiten inzichtelijk te krijgen.

Voor herregistratie is het nodig om in totaal 150 punten (=150 uur) te verzamelen in de volgende categorieën:

– 75 punten aan geaccrediteerde nascholing

– 75 punten door intervisie, beroepsgebonden activiteiten of nascholing van gelijkwaardige beroepsverenigingen.

Hiermee kunnen wij ons als POH-GGZ onderscheiden, profileren, excelleren en maken we onze professionaliteit zichtbaar. Daarnaast zal dit kwaliteitsregister bijdragen aan de verdere vorming van visie op de ontwikkeling van de POH-GGZ van functie naar beroep.

Zodra er nieuws is op het gebied van implementatie van het kwaliteitsregister worden de leden op de hoogte gesteld.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de informatie op de website, mag u altijd contact opnemen met onze commissie.

Sandra van Burk, coördinator Commissie Accreditatie en Kwaliteit 


Vanuit de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De commissie Wetenschappelijk (CWO) geeft steun en advies rondom wetenschappelijk onderzoek. Niet alleen aan eigen leden, maar ook aan zogenaamde ‘derde partijen’, zoals bijvoorbeeld het NIVEL, Trimbos of Universiteiten.

Reglementen

Om voor deze derde partijen in de toekomst de aanvragen voor steun en advies te stroomlijnen, heeft de CWO twee reglementen opgesteld. Hierin staat beschreven wat de voorwaarden zijn, hoe de gegevens door derde partijen aangeleverd moeten worden en welke kosten hieraan verbonden zijn. Het bestuur heeft de reglementen inmiddels goedgekeurd. Binnenkort zijn ze op de website te vinden.

Nota bene: deze reglementen zijn alleen voor derde partijen. Advies aan leden blijft kosteloos en zonder voorwaarden.

Steun aan wetenschappelijk onderzoek

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat we als vereniging steun hebben verleend aan vijf subsidie-aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek (ZonMw call ‘Preventie in de zorg’). Vier van deze projecten zijn door naar de volgende ronde en maken kans om de subsidie daadwerkelijk toegekend te krijgen. Hiervoor hebben de onderzoekers hun projecten tot in detail moeten uitschrijven; de CWO heeft hierin meegedacht, geschreven en geadviseerd. Half juni wordt duidelijk welke onderzoeken met behulp van de subsidie uitgevoerd gaan worden.

Eigen onderzoek

In één van de bovengenoemde subsidie-aanvragen is de CWO namens de LV mede-aanvrager. Het betreft het onderzoek naar het effect van de inzet van de POH-GGZ. Het onderzoek evalueert de organisatie en uitvoering van de functie in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hoeveel en welke patiënten ziet een POH-GGZ gemiddeld? Voor welke klachten? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? Hoe ervaren patiënten deze hulp? Wat zijn factoren die de inzet van de POH-GGZ tot een succes maken? Het is een groot, landelijk onderzoek waaraan meer dan 40 huisartspraktijken gaan participeren. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Om te waarborgen dat ook POH’s-GGZ die in loondienst zijn of als ZZP werken meegenomen worden in het onderzoek, heeft de CWO tijdens de ALV juist deze groep POH’s-GGZ opgeroepen zich te melden en mee te doen in het onderzoek. Wil je dat alsnog doen of wil je meer informatie over dit onderzoek, dan kunt u een mail sturen.

Ingrid Korenromp, coördinator Commissie Wetenschappelijk Onderzoek


Vanuit de commissie POH-GGZ ZZP

Nieuws over de groep POH-GGZ zzp zonder BIG-registratie:

Onderwerp: het verkrijgen van:

 1. een overeenkomst die de VAR verklaring vervangt en
 2. vrijstelling BTW.

De LV POH-GGZ kent ruim 500 leden waarvan, zover bekend, 35 zzp zijn. Daarvan hebben zeven leden geen BIG-register. De commissie, bestaande uit Hans Zwaal en Ronald Huiskens, heeft deze gelijke belanghebbende leden in een groep bijeengebracht. Hier verder genoemd als “de groep”.

Oproep aan POH-GGZ zzp zonder BIG-registratie.

Behoor je tot deze categorie dan spelen genoemde thema’s een cruciale rol bij het kunnen blijven functioneren als zzp’er. Het is zeer interessant om je aan te sluiten bij de groep. Heb je je nog niet bij de commissie POH-GGZ zzp aangemeld, doe dit dan zo snel mogelijk en profiteer mee van de inspanningen voor de groep.

Aanmelden kan bij Ronald Huiskens per mail of telefonisch 06-50915998.

Algemeen

Kosten. Het regelen van deze thema’s brengen kosten met zich mee. Als je meedoet betekent het ook dat je meedeelt in de kosten. Kosten delen met elkaar houden de kosten laag. De kosten voor het eerste thema zijn nog niet bekend, voor het tweede thema wel, zie s.v.p. verderop. De kosten die tot nu toe gemaakt worden zijn voor de inkoop van de specialistische dienstverlening van een Belastingadviseur die de groep bij de Belastingdienst gaat vertegenwoordigen. Met deze adviseur maken wij een afspraak voor een vast bedrag en dat bedrag wordt door de groep betaald, ook bij het niet halen van de doelstellingen. Hieruit blijkt al dat, na het leveren van alle inspanningen, er een kans is dat het voor één of beide thema’s niet gaat lukken. Maar de kansen worden overwegend “gunstig” ingeschat.

Commissie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden. De commissie wijst op je eigen verantwoordelijkheid en kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van zijn handelen, zijn adviezen of zelfs bij het mogelijk niet behalen van de themadoelstellingen. De commissie tracht haar taken ten aanzien van initiatieven nemen, organiseren, plannen en informeren met veel inzet te klaren. Daar is veel vrijwilligerswerk van de commissie voor nodig en ook al ingezet.

Een belangrijk agendapunt voor beide thema’s in de ontmoeting met de Belastingdienst is de gezagsverhouding HA/POH-GGZ zzp en de zelfstandigheid van de POH-GGZ zzp.

Overgang VAR verklaring naar verkrijgen “overeenkomst”.

VAR wordt vervangen door een “door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst” tussen HA en POH-GGZ zzp. Verder te noemen “overeenkomst”. Hierdoor heeft de HA vooraf zekerheid dat de fiscale situatie tussen beiden duidelijk is en de HA geen loonheffingen hoeft in te houden. De Belastingdienst houdt het volgende aan:

 • Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In deze periode kunnen HA en POH-GGZ zzp, indien nodig, hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomst te kunnen werken.
 • Blijft de POH-GGZ zzp hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, dan mag hij zijn uw VAR voor 2014 of 2015 ook in 2016 blijven gebruiken. Hij hoeft in dat geval dus geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.
 • De POH-GGZ zzp dient er wel voor te zorgen dat de, “door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst tussen HA en POH-GGZ zzp” er komt.
 • Heb je nog geen VAR dan lijkt het erop dat je er tot 1 mei nog één kunt aanvragen.

Voor de collega’s met BIG-registratie, en daarvan zijn er veel, is deze algemene model overeenkomst sinds kort al beschikbaar. Omdat het om grotere aantallen met BIG-register gaat heeft de LHV hiervoor gezorgd.

Voor de groep is het verkrijgen van een “overeenkomst” minder eenvoudig gezien het ontbreken van de door BIG gestelde kaders die voor de groep niet van toepassing zijn. De LHV is bereid enige inspanning te leveren samen met haar accountant. Hoe meer personen in de groep hoe meer zij in kosten tegemoet wil komen. Als er meer werk geleverd dient te worden dan nu ingeschat om de modelovereenkomst goedgekeurd te krijgen dan zal de groep financieel over de brug dienen te komen.

Kosten

Over de kosten is nog niets bekend. Als er meer details beschikbaar zijn zal de commissie zo snel mogelijk met een kostenraming komen. Het kan zijn dat de inzet van onze Belastingadviseur nodig blijkt.

Aanvraag vrijstelling BTW

In april 2015 is de groep gestart om samen met een Belastingadviseur bij de Belastingdienst vrijstelling aan te vragen. Deze Belastingadviseur heeft veel ervaring met personen die werken in de gezondheidszorg en hun fiscale belangen. Hij is ook zeer bekend met de weg binnen de Belastingdienst. In januari van dit jaar is het volgende gefaseerde plan van aanpak opgesteld:

Fase 1: opstellen bezwaarschrift (Deze fase is afgerond)

Werkzaamheden: specifieke informatie verzamelen over de fiscale positie van 1 persoon van de groep waarvan de status het meest duidelijk is, algemene informatie verzamelen over de functie POH-GGZ en het opstellen van een uitvoerig gemotiveerd bezwaarschrift.

Fase 2: planning afspraak Belastingdienst (Deze fase is gestart)

Werkzaamheden: contact leggen met de oud-secretaris van de kennisgroep van de Belastingdienst om het plan van aanpak telefonisch toe te lichten en om een afspraak te plannen.

Fase 3: bijeenkomst met de Belastingdienst

Werkzaamheden: eerste bijeenkomst met de Belastingdienst om het bezwaar toe te lichten en om te komen tot een akkoord omtrent de btw vrijstelling )inclusief voorbereiding en diverse overleg met de Belastingdienst na de eerste bijeenkomst.

Fase 4: nazorg

Werkzaamheden bij een positieve uitkomst: zorgdragen voor een correctie afwikkeling van de btw teruggaaf van alle deelnemers.

De kosten zijn hier concreet

De kosten van de Belasting adviseur bedraagt voor zeven leden € 3.000,-. Ex BTW. Komen er meer leden bij dan kunnen, naar verwachting, de kosten iets omhoog gaan maar niet proportioneel.

Voor de POH-GGZ zzp met BIG is er inmiddels een door de belastingdienst goedgekeurd document. Deze is te vinden op het besloten deel van de website. Deze is ontvangen van de juridische afdeling van de LHV en mogen de BIG geregistreerden gebruik van maken.

Hans Zwaal, commissie POH-GGZ ZZP
Ronald Huiskens, commissie POH-GGZ ZZP


Verslag ALV en studiemiddag 11 maart

Op vrijdag 11 maart kwamen wij bijeen voor de Algemene Ledenvergadering waarin wij met elkaar de huidige ontwikkelingen hebben besproken. Vervolgens ging de studiemiddag over het ‘Handboek POH-GGZ’. We zijn zeer tevreden dat er bijna 100 leden aanwezig waren. Vanuit de ingevulde evaluatieformulieren bleek dat de leden de ALV hebben beoordeeld met een gemiddelde van een 7,6. De studiemiddag is door de leden beoordeeld met een gemiddelde van een 7,9. De ALV en de studiemiddag zijn geaccrediteerd voor vier punten en de leden zijn met een certificaat hiervoor naar huis gegaan.

De interessante studiemiddag ging over het recent uitgebrachte ‘Handboek POH-GGZ’. Dit boek is geschreven onder redactie van Liesbeth Mok, Harold Wenning en Ietje de Vries. Het is vanuit de praktijk van de POH-GGZ geschreven. Gedurende de studiemiddag hebben Liesbeth Mok, Harold Wenning en Berend Terluin ons op een mooie manier meer inzicht gegeven in waarom het Handboek POH-GGZ van toegevoegde waarde zou zijn om in onze professionele boekenkast te hebben. Bezoek de website voor meer informatie over dit boek.

Het verslag met de bijbehorende PowerPoint presentaties van de ALV en de studiemiddag zijn voor de leden te vinden op het besloten gedeelte van de website.

Namens het bestuur bedankt voor de aanwezigheid van de actieve leden en voor de bijdrage van de sprekers over het Handboek POH-GGZ!

 

Mariëlle van der Landen, bestuurslid LV POH-GGZ 


Oproep voor nieuwe bestuursleden en actievelingen

In korte tijd is het aantal leden van de Landelijke Vereniging voor POH´s-GGZ bijzonder hard gegroeid en dat is zeer verheugend! Met deze groei zijn we als vereniging meer en meer een serieuze partij in het speelveld van de verschillende organisaties, die zich bezighouden met de ontwikkeling en vormgeving van de (generalistische) geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Precies wat de opzet van de vereniging is! Dit betekent dat onze vereniging steeds vaker wordt gevraagd om onze visie te geven op beleid, richtlijnen, onderzoek, projectvoorstellen en om bij te dragen aan de verdere plaatsbepaling en ontwikkeling van deze functie, dit beroep-in-wording, de POH-GGZ. Zodoende oefenen we inmiddels wél invloed uit op zowel vakinhoudelijk niveau als op processen, die de geestelijke gezondheidszorg binnen en buiten de huisartsgeneeskunde bepalen. Voor het bestuur van de vereniging neemt intussen het activiteitenniveau evenredig toe. Voor de bestuursfunctie van Leonore Nicolaï en Fanny Schilderinck zijn op dit moment twee vacatures ontstaan, maar we kunnen nog meer enthousiaste bestuursleden gebruiken. We zijn daarom naarstig op zoek naar minimaal 2 enthousiaste leden, die in het bestuur zitting willen nemen en vinger aan de pols willen houden bij de ontwikkeling van deze functie. Willen we vooruitgaan met onze vereniging en de ontwikkeling van ons vak, dan roepen we jullie op om te reageren. De procedure voor het aanstellen van nieuwe bestuursleden te vinden is te vinden op het besloten deel van de website.

We zien uit naar jullie reacties!

Herken jij iets van jezelf in de volgende kwaliteiten? Reageer dan snel!

 • Kennis en ervaring en visie op POH-GGZ functie en gerelateerde partijen
 • Kennis en ervaring in bestuurswerk zorg
 • Netwerken
 • Zelfvertrouwen
 • Mensen kunnen motiveren
 • Juist omgaan met conflicten
 • Juist omgaan met kritiek
 • Goede manier geven van feedback
 • Goed beoordelingsvermogen van bestuursprocessen en verhoudingen
 • Besluitvaardigheid en doortastendheid
 • Risico’s durven nemen
 • Communicatief vaardig zijn
 • Verbindend, vriendelijk, oog voor de mens
 • Tactisch, oog voor dynamiek
 • Energie en inzet
 • Begripvol zijn
 • Overtuigingskracht
 • Luistervaardigheid
 • Financieel inzicht

Van een voorzitter verwachten we, naast het gevoel voor bestuurlijke en machtsverhoudingen en kennis van het veld, ook dat deze kan verbinden en het bestuur inhoudelijk leiding kan geven en durft te delegeren in vertrouwen. Optimale communicatie, heldere uitleg en structuur bieden tijdens de vergaderingen en zelfreflectief vermogen is daarvoor nodig. Besluitvaardigheid, persoonlijke stevigheid en slagvaardigheid zijn hierin belangrijke eigenschappen.

De LV POH-GGZ past de regeling voor vacatievergoeding toe en biedt een vergoeding van reis- en onkosten. Het bestuur kent een optimistisch werkklimaat!

Wil jij je kandidaat stellen, reageer dan vóór 1 juni 2016 en stuur je motivatie en CV op per mail t.a.v. Sollicitatie bestuur LV POH-GGZ.

Het bestuur


Vergoedingen opleiding en stage POH-GGZ

Graag maken wij jullie attent op de mogelijkheid een tegemoetkoming in de opleidingskosten voor de opleiding POH-GGZ aan te vragen bij de SSFH als je tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2016 start, of gestart bent, met een opleiding tot praktijkondersteuner GGZ.

Zoals eerder door de LV POH-GGZ gecommuniceerd is Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg 14 oktober 2015 j.l. een project gestart om zorgprofessionals uit de tweedelijnszorg te stimuleren de overstap te maken naar een functie als doktersassistent, praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner GGZ. Om deze overstap te stimuleren kan men een tegemoetkoming in de opleidingskosten ontvangen van € 800,-. Meer informatie over dit project en een aanvraagformulier voor het aanvragen van de tegemoetkoming is te vinden op de campagnesite.

Je komt in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent zij-instromer, dat wil zeggen je bent nu werkzaam in, of je bent afkomstig uit, een andere zorg- of welzijn branche en niet al werkzaam in de huisartsenzorg. Om in aanmerking te komen voor deze regeling mag je niet werkloos zijn, of voorafgaand zijn geweest.
 • Je gaat starten met een opleiding tot doktersassistente, praktijkondersteuner Somatiek of praktijkondersteuner GGZ.
 • De opleiding wordt gevolgd bij een erkende beroepsopleiding in Nederland die opleidt tot een erkend diploma (doktersassistent) of certificaat (praktijkondersteuner Somatiek/praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner GGZ).
 • Je bent tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2016 gestart, of je start met een opleiding doktersassistent, praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner GGZ
 • Je hebt voorafgaand aan de start van de opleiding een stageplaats gevonden of je bent in dienst getreden bij de werkgever met als doel te gaan werken als doktersassistent of praktijkondersteuner en volgt daartoe een scholingstraject.

Zie ook de website van zorgkansen.


Oproep voor bijdrage aan Kwaliteitsnetwerk GGz

We zoeken nog meelezers voor de consultatierondes betreffende documenten met betrekking tot uiteenlopende GGZ onderwerpen die door het Kwaliteitsnetwerk GGz worden gemaakt. Bekijk ook de website.

We zoeken een afvaardiging van de LV POH-GGZ voor de adviesgroep van de volgende  Generieke Modules:

 • Psychische Stoornissen
 • Licht Verstandelijke Beperking
 • Ouderenpsychiatrie

Ook een werkgroep lid bij de ontwikkeling van de ‘Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen’ is van harte welkom. Wat betreft deze werkgroep is er een toelichting van de projectleider en voorzitter van de werkgroep waarom een afgevaardigde van de LV POH-GGZ zou kunnen deelnemen: “Omdat deze patiënten op dit moment langdurig in de basis-GGZ worden geholpen, de basis-GGZ betrokken is bij  (vroeg) signalering/diagnostiek en (langdurige laagfrequente) ondersteuning, crisissituaties bij patiënten met deze problematiek is uw deelname in de werkgroep ons inziens belangrijk en relevant. Tevens is het een optie om zitting te nemen in de adviesgroep.” Meer informatie is op te vragen per mail.


Tot slot

Graag willen wij tot slot benadrukken dat wij jullie als leden nodig hebben voor de verdere ontwikkeling van de Vereniging. Mocht je een actieve bijdrage willen leveren als lid van de LV POH-GGZ in bovengenoemde mogelijkheden, dan horen wij graag van je.

Een hartelijke groet van het bestuur van de LV POH-GGZ,

Jan Seeleman
Esther Kersbergen
Fanny Schilderinck
Christa Logman
Mariëlle van der Landen