POH-GGZ

Enquête CAO POH-GGZ


Enquête CAO POH-GGZ

Bent u werkzaam als POH-GGZ?

De Commissie Functiewaardering Huisartsenzorg is een commissie verbonden aan het Cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Deze commissie verzorgt periodiek een actualisering van de omschrijving van functies in de huisartsenzorg. Mede door deze enquête kan een actueel beeld worden verkregen van de functie POH-GGZ, hoe deze zich heeft ontwikkeld en wordt ingevuld. De commissie FWHZ zal de uitkomsten van deze enquête verder verwerken. Antwoorden op de vragen worden uitsluitend anoniem verwerkt. Enquêteresultaten kunnen ook van belang zijn voor bepaalde andere cao-commissies, zoals bijvoorbeeld de commissie ‘Duurzame Inzetbaarheid’.

Deze vragenlijst betreft de enquête voor de POH-GGZ en wij hopen dat u deze vragenlijst wilt invullen. Het invullen kost ongeveer 15 minuten.

De link naar de enquête:

https://nl.surveymonkey.com/r/DS85HX3

Er worden vragen gesteld over achtereenvolgens:
a) opleiding en werkervaring
b) dienstverband en werksituatie
c) samenwerking met de huisarts
d) algemeen/overig

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Enquête CAO POH-GGZ

Enquête CAO POH-GGZ Bent u werkzaam als POH-GGZ? De Commissie Functiewaardering Huisartsenzorg is een commissie verbonden aan het Cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Deze commissie verzorgt periodiek een ...

Stand LV POH-GGZ

Annemarie Pucks en Nella Verweij staan vandaag namens de LV POH-GGZ met de stand tijdens de studiedag 'Op de sofa Huisarts en POH-GGZ - behandelmethoden en gesprekstechnieken' van Mark Two Academy in het Beatrix Theater ...

Onderzoek Trimbos-instituut over impact coronacrisis op hulpverleners in de psychische zorg: hogere werkdruk en zorgen om cliënt.

Onderzoek Trimbos-instituut over impact coronacrisis op hulpverleners in de psychische zorg: hogere werkdruk en zorgen om cliënt. www.p3nl.nl/nwb/97

Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Nieuwsbericht Awka GGZ Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van werken met naasten in de ggz, is de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ op GGZ Sta...

Nieuwsbericht LHV - Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan

Nieuwsbericht LHV - Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan "Op donderdag 25 juni heeft minister De Jonge (VWS) naar buiten gebracht dat er een bonusregeling komt voor professionals die in de zorg en ondersteunin...

NVvPO en LV POH-GGZ werken samen

De huidige cao Huisartsenzorg loopt 31 december 2020 af. De besturen van de NVvPO en de LV POH-GGZ zijn een akkoord overeengekomen dat Frits Henstra, cao-onderhandelaar van de NVvPO, vanaf 1 juni ook de belangen van de l...