Werken in het hier-en-nu vanuit de Gestaltbenadering

Bijscholing voor POH’s-GGZ

Werken in het hier-en-nu vanuit de Gestaltbenadering

 

Begin 2020 organiseert de Nederlandse Stichting Gestalt een driedaagse bijscholing voor POH’s-GGZ over werken in het hier-en-nu vanuit de Gestaltbenadering. Het gaat om een praktische toepassing van belangrijke grondbeginselen van de gestalttherorie, die voor de POH-GGZ in de dagelijkse praktijk een aanvulling kunnen zijn.

Dag 1: Gewaarszijnsvergroting, experimenten en lichaamswerk

Door ons lichaam in te zetten – als hulpverlener én cliënt – kunnen we de ingebrachte probleemervaring beter onderzoeken. De gewaarzijnsvergroting die daarmee ontstaat, onder meer door experimenten, verandert per definitie de probleemervaring en ontsluit mogelijkheden voor alternatieven.

Dag 2: Dialoog en stoelenwerk
Met de techniek van de lege stoel kunnen we interne én relationele conflicten uitwerken waardoor de dialoog tussen de verschillende delen en personen geactiveerd wordt zodat herstel, groei en integratie kan plaatsvinden.

Dag 3: Veldtheorie en systemisch werk
Vanuit de veldtheorie leren we dat de ervaring van een problematische situatie in het hier-en-nu bepaald wordt door een geheel/‘veld’ aan factoren, variërend van persoonlijkheid, eerdere ervaringen, praktische omstandigheden. Met systemische interventies kunnen we dit ‘veld’ van factoren en hun onderlinge relaties inzichtelijk maken en experimenteren met veranderingen

Trainers
De training wordt gegeven door Grethe Heida en Martijn Kets. Grethe is POH-GGZ en beiden zijn gestalttherapeut en – supervisor met een praktijk voor individuele/relatie/gezinstherapie, supervisie en coaching in Heerenveen respectievelijk Utrecht.

Praktische informatie
Data: 14 februari, 13 maart en 17 april 2020 van 10.00 tot 17.00
Locatie: Wordt nog bekend gemaakt, ergens centraal in Nederland
Kosten: 199 euro per dag of 475 euro voor 3 dagen. De training is per afzonderlijke dag te volgen.
Accreditatie: 18 punten voor 3 dagen bij de LV POH GGZ
Aanmelden: Je kunt je aanmelden via info@nsgestalt.nl.
Neem voor meer informatie contact op met:
Grethe Heida  (kresko131@live.nl / 0611804187) of
Martijn Kets (info@martijnkets.nl / 0308774088).