Studiedag ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren’

 

OVERGEWICHT EN OBESITAS BIJ KINDEREN EN JONGEREN
Achtergrond en behandeling

Dinsdag 14 mei 2019
Leerhotel Het Klooster,
Amersfoort

Eén op de zes kinderen kampt met overgewicht. Hoe groter het overgewicht, hoe groter het gezondheidsrisico. Fysieke en psychosociale gezondheidsproblemen dragen bij aan een verminderde kwaliteit van leven. Het aanleren en motiveren van gezonde leefstijlgewoonten op jonge leeftijd is de beste strategie in de strijd tegen overgewicht op latere leeftijd.

Maar welke methodieken werken nu echt? Hoe betrekt u de ouders bij de behandeling? Hoe zitten de mechanismen die overgewicht in de hand werken in elkaar en wat is de psychologie daarachter?

Vroegtijdige diagnostiek van overgewicht en obesitas bij kinderen is van groot belang! Herken de signalen en bied de juiste ondersteuning.

Op dinsdag 14 mei 2019 organiseert Medilex de landelijke studiedag ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren’. Tijdens dit congres leren deelnemers o.a. hoe de mechanismen die overgewicht in de hand werken in elkaar zitten en de psychologie daarachter. Wat is de beste strategie in de strijd tegen overgewicht op latere leeftijd en welke methodieken werken nu echt? Praktische handvatten worden aangereikt voor (vroeg)signalering, diagnose en aanpak bij kinderen om overgewicht en obesitas op latere leeftijd te voorkomen.

Onder leiding van zeer deskundige sprekers volgende zoals Greta Noordenbos, Erica van den Akker, Caroline Braet, Anita Jansen, Ellen Govers, Steven Hustinx en Jutka Halberstadt komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

  • Oorzaken, gevolgen en onderliggende problematiek van overgewicht en obesitas bij kinderen
  • Eetlustregulatie – honger en verzadiging – hoe werkt het?
  • Emotioneel eten, verstoord eetgedrag, stress en emotieregulatie bij obese kinderen en jongeren
  • Psychologische mechanismen die abnormaal eetgedrag in stand houden
  • Wat is de invloed van voeding bij overgewicht? – behandeling van overgewicht en obesitas door de diëtist
  • Landelijk model Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas; visie, proces, partners, financiën
  • Motiverende gespreksvoering bij ouders en kind om de stap naar behandeling te zetten en gezonde leefstijl

Datum, tijd en congreslocatie:
Dinsdag 14 mei 2019
9.30 tot 17.00 uur
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Deelnemersprijs:
€ 245,- dagdeelname voor Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, therapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten en (andere) paramedici
Deze prijs is inclusief naslagwerk en exclusief btw.

Kortingen:
1 op 5 gratis korting: Schrijft u zich gelijktijdig in met 5 personen uit dezelfde organisatie dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus geheel gratis.

Accreditatie:
Voor o.a.: POH- GGZ (6pnt), NIP K&J, ADAP, ABAN, SKJ, V&V, VSR, Registerplein, NVO, VGCt en FGzPt.

Inschrijven voor dit congres:
https://www.medilex.nl/congressen/overgewichtobesitaskinderen/inschrijven