OVER ROUW GESPROKEN

OVER ROUW GESPROKEN

Hoe OVER ROUW GESPROKEN inhoud en houvast kan bieden:

Als je als POH-GGZ ’er in contact komt met een patiënt die een verlies meemaakt zoals een ernstige ziekte of een overlijden, kunnen er vele vragen opkomen:

Durf jij te praten over de dood? Kun jij omgaan met mensen in rouw? Vraag jij je af hoe jij zelf overeind blijft? Wil jij je eigen ervaringen kunnen inzetten?

Over Rouw gesproken is een 3-daagse training die de POH-GGZ ‘er helpt en leert om te gaan met mensen in rouw in de praktijk. Daarbij kan het gaan om rouw na het overlijden van een dierbaar persoon, maar ook door het verlies van gezondheid, door echtscheiding of een ander ernstig verlies.

De POH-GGZ ‘er kan na het volgen van de training Over Rouw gesproken:

  • Gebruik maken van kennis en inzicht over verlies en rouw aan de hand van de meest actuele theorieën/modellen;
  • Rouw herkennen in de context van gecompliceerde rouw, depressie, burn-out of andere problematiek;
  • Rouw hanteren, gebruikmakend van eigen ervaringen, bij verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen;
  • Communiceren in verschillende rouwsituaties: hanteren van heftige, tegenstrijdige reacties en complexe situaties;
  • Begrenzen en ondersteuning geven bij betekenis geven aan verlies.

Het programma is verdeeld over 3 dagen met iedere keer enkele weken tussentijd die bedoeld zijn om datgene wat is behandeld ook in de praktijk toe te passen. Voorafgaand, tijdens en na afloop van de training voeren de cursisten opdrachten uit die inzicht geven in eigen competenties, en casuïstiek behandelt uit de praktijk.

Accreditatie is toegekend door POH-GGZ voor de volledige training met 18 punten.
Voor vrijdag 18 oktober, 8 november en 22 november 2019 staat de eerstvolgende training gepland (locatie: Rijswijk (ZH))

Ben jij benieuwd naar OVER ROUW GESPROKEN en wil jij lezen hoe enthousiast anderen zijn over deze training? https://www.delevensboomdelft.nl/index.php/informatie/training