POH-GGZ

ONLINE Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis NIEUW!


Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/cursussen/online-cursus-triple-problematiek-lvb-verslaving-en-een-psychische-stoornis-27-augustus/

Deze online cursus gaat over triple problematiek: ofwel het samengaan een LVB, verslaving en psychische stoornis. Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past?

Deze cursus is bedoeld voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische zorg en maatschappelijke opvang. Maar ook voor praktijkondersteuners, sociale wijkteams en andere hulpverleners die in hun praktijk te maken hebben met patiënten met triple problematiek.

Inhoud

Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.

Opzet

De cursus heeft een praktische opzet, besteed via presentaties aandacht aan de materie en er is gelegenheid voor praktisch oefenen.

Inclusief het boek van Duijvenbode, N., van der Nagel, J., Didden, R. (2020). Praktijkboek triple problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Datum:            27 augustus 2020
Tijd:                 10.00 – 17.30 uur
Locatie:           ONLINE
Accreditatie bij:: NIP, FGzPt, V&V, LV POH GGZ