POH-GGZ

ONLINE cursus ‘behandelprotocol bij psychische klachten na COVID-19 opname’


Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/cursussen/online-cursus-behandelprotocol-bij-psychische-klachten-na-covid-19-opname-21-juli-2020/

ONLINE cursus ‘behandelprotocol bij psychische klachten na COVID-19 opname’

Heel wat mensen ontwikkelen psychische klachten na COVID-19 opname. Psychologenpraktijk De Burcht en Universiteit Gent ontwikkelden op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur een behandelprotocol op maat van deze problematiek. Deze cursus gaat over de behandeling die gebaseerd is op een transdiagnostische visie waarbij verschillende problematische processen in kaart worden gebracht aan de hand van gerichte individuele casusconceptualisatie.

Inhoud

  • Initiële uitleg over psychische klachten na covid-19 opname
  • Een diagnostisch model om klachten te kaderen en te visualiseren, gekoppeld aan vragenlijsten
  • Op basis van dit model kan er dan modulair gekozen worden welke aspecten aangepakt kunnen worden
  • Hierbij worden specifieke goed ondersteunde technieken ingezet op basis van een procesmatige benadering (met onder andere technieken die voortvloeien uit de behandeling van PTSD, paniekstoornis en/of depressie)
  • Tijdens de cursus illustreren we dit model interactief met casusmateriaal waarbij de cursisten actief aan het werk worden gezet en meedenken over de verschillende stappen binnen het protocol.

Opzet

Deze cursus duurt een dagdeel en vindt ONLINE plaats via Zoom.

Datum:            21 juli 2020
Tijd:                 13.30-16.30 uur
Locatie:           ONLINE
Accreditatie bij:: NIP, FGzPt, VCGt, NVvP