POH-GGZ

Online congres ‘Behouden van mentale gezondheid en welzijn in hoogrisico beroepen.’


Online congres ‘Behouden van mentale gezondheid en welzijn in hoogrisico beroepen.’

Hulpverleners, politie en security professionals zetten zich in voor orde, veiligheid, gezondheid. Het is dankbaar om van betekenis te zijn en het verschil te kunnen maken. Echter deze hoog risico beroepen zijn ook veeleisend voor hun persoon en privéleven.

In deze periode van COVID doen we in hoge mate een beroep op deze professionals. Het is belangrijk te realiseren dat ze ook naast deze periode van COVID, een loopbaangeschiedenis met zich meedragen van veeleisend werk in verschillende situaties.

Tijdens het online congres op 21 maart 2021 is aandacht voor preventie van gezondheid en welzijn tijdens een intensief beroepsleven vanuit de wetenschap en de praktijk.
De ochtend zal bestaan uit nationale en internationale presentaties en de middag uit ‘best practice workshops’.

De doelgroep betreft leidinggevenden, beleidsmakers en zorgprofessionals, die de meest recente preventieve inzichten willen leren kennen en toepassen voor professionals werkzaam in reddingswerk (politie, brandweer, ambulance en militairen) en hulpverlening

Aanmelden: Kosten deelname € 295,- (btw vrij in het kader van beroepsgerichte scholing). Bij aanmelding en betaling voor 30 november 2020, kan één betalende deelnemer, twee collega’s kosteloos laten deelnemen. U kunt het congres online bestellen via: www.balans-en-impuls.nl.

Bij de volgende verenigingen is de accreditatie toegekend en het congres gepubliceerd op de verenigingswebsite:

• FGzPt (7 punten)
• Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (6 punten)
• LV POH-GGZ (6 punten)
• Registerplein Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk en Register Sociaal Werkers (6 punten)
• NVvA (3 punten)

Accreditatie door de ABSG en NIP A&O wordt op korte termijn verwacht.
Kom je ook, schrijf je nu in via onze website:

https://balans-en-impuls.nl/actueel/congres_12maart_balansimpuls/