“Nuances in ADHD” 7 november 2019 Oss

Rijen, juli 2019

Ref:          MD/BV0076/SvD/MN
Betreft:   Nascholing “Nuances in ADHD” op 7 november 2019

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”. In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.

Deze nascholing wordt georganiseerd op: 

7 november 2019
Fletcherhotel-restaurant Oss
         Adres: Nelson Mandelaboulevard 22, 5342 CS  Oss

Het programma
18:00 uur                           Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop
20.00 uur                           Pauze
20:15 uur                            Deel 2 workshop
21:45 uur                            Einde

Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 20 oktober 2019, per mail naar b.vangurp@medice.nl.  Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op 7 november aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Sandy van Dam,                                                             Marcel Nass,
Key Account Manager                                                  Psychiatrisch Verpleegkundige/Adviseur ADHD
s.vandam@medice.nl                                                   m.nass@medice.nl
06-57316655                                                                  06-82049538

Inschrijfformulier Nuances in ADHD 7 november 2019 Oss (1)