“Nuances in ADHD” 31 oktober 2019 Urmond

Rijen, juli 2019

Ref:         MD/BV0075/SvD/MN
Betreft:   Nascholing “Nuances in ADHD” op 31 oktober 2019

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”. In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.

Deze nascholing wordt georganiseerd op:

31 oktober 2019
Van der Valk hotel Stein-Urmond
        Adres: Mauritslaan 65, 6129 EL  Urmond

Het programma
17:30 uur                             Ontvangst met  broodjes en soep
18.00 uur                            Deel 1 workshop
19.30 uur                            Pauze
19:45 uur                            Deel 2 workshop
21:15 uur                            Einde

Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 oktober 2019, per mail naar b.vangurp@medice.nlMedice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op 31 oktober aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Sandy van Dam,                                                               Marcel Nass,
Key Account Manager                                                    Psychiatrisch Verpleegkundige/Adviseur ADHD
s.vandam@medice.nl                                                     m.nass@medice.nl
06-57316655                                                                     06-82049538

Inschrijfformulier Nuances in ADHD 31 oktober Urmond