“Nuances in ADHD” 21 november 2019 Tilburg

Rijen, augustus 2019

Ref:           MD/BV0078/MN/JS
Betreft:   Nascholing “Nuances in ADHD” op 21 november 2019

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”. In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.

Deze nascholing wordt georganiseerd op:

21 november 2019
Van der Valk hotel Tilburg
Adres: Dr. Bloemenlaan 8, 5022 KW  Tilburg

Het programma

18:00 uur                             Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop
20.00 uur                            Pauze
20:15 uur                            Deel 2 workshop
21:45 uur                            Einde

Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 7 november 2019, per mail naar b.vangurp@medice.nl.  Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op 21 november aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jacco Sipkema,                                                                Marcel Nass,
Key Account Manager                                                    Psychiatrisch Verpleegkundige/Adviseur ADHD
j.sipkema@medice.nl                                                     m.nass@medice.nl
06-22347462                                                                    06-82049538

 

Inschrijfformulier Nuances in ADHD 21 november 2019 Tilburg