POH-GGZ

Nascholing “Nuances in ADHD” op 27 mei 2021, Hengelo


Rijen, december 2020

Ref: MD/BV0072/AH/BW
Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD” op 27 mei 2021, Hengelo

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

27 mei 2021, Van der Valk hotel Hengelo
Adres: Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo

Het programma
18:00 uur Ontvangst met broodjes en soep
18.30 uur Deel 1 workshop
20.00 uur Pauze
20:15 uur Deel 2 workshop
21:45 uur Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.
Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven:
www.nascholingenmedicebv.nl/nuancesinadhd27mei2021

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet en hopen u op 27 mei 2021 te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bertine Wierenga
Adviseur ADHD
b.wierenga@medice.nl
06-82906605