POH-GGZ

Nascholing “Nuances in ADHD” op 18 maart 2021


Rijen, augustus 2020

Ref: MD/BV0088/SvD/MN
Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD” op 18 maart 2021

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

18 maart 2021, Van der Valk hotel Cuijk-Nijmegen
Adres: Raamweg 10, 5431 NH Cuijk

Het programma
18:00 uur Ontvangst met broodjes en soep
18.30 uur Deel 1 workshop
20.00 uur Pauze
20:15 uur Deel 2 workshop
21:45 uur Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.
Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven: www.nascholingenmedicebv.nl/nuancesinadhd-17dec-2020

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet en hopen u op 18 maart aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Sandy van Dam
Key Account Manager
s.vandam@medice.nl
06-57316655

Marcel Nass
Psychiatrisch Verpleegkundige/Adviseur ADHD
m.nass@medice.nl
06-82049538