POH-GGZ

Nascholing “Nuances in ADHD” op 15 oktober 2020


Rijen,  mei 2020

Ref:           MD/BV0088/SvD/MN
Betreft:   Nascholing “Nuances in ADHD” op 15 oktober 2020

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.

Deze nascholing wordt georganiseerd op: 

15 oktober 2020, Van der Valk hotel Cuijk-Nijmegen
Adres: Raamweg 10, 5431 NH  Cuijk

Het programma
18:00 uur                            Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop
20.00 uur                           Pauze
20:15 uur                            Deel 2 workshop
21:45 uur                            Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.
Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven: www.nascholingenmedicebv.nl/nuancesinadhd-15okt2020

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijving graag tegemoet en hopen u op 15 oktober aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

 

Sandy van Dam,                                                               Marcel Nass,
Key Account Manager                                                    Psychiatrisch Verpleegkundige/Adviseur ADHD
s.vandam@medice.nl                                                     m.nass@medice.nl
06-57316655                                                                    06-82049538