Nascholing “Nuances in ADHD” 9 april 2020

Rijen,  februari 2020

 

Ref:          MD/BV0072/AH/BW
Betreft:   Nascholing “Nuances in ADHD” op 9 april, Hengelo

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

9 april 2020, Van der Valk hotel Hengelo

Adres: Bornsestraat 400, 7556 BN Hengelo

Het programma
18:00 uur                            Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop
20.00 uur                           Pauze
20:15 uur                            Deel 2 workshop
21:45 uur                            Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.
Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven:
www.nascholingenmedicebv.nl/nuancesinadhd-9april2020

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op 9 april aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Arja Heerspink,                                               Bertine Wierenga
Adviseur ADHD                                               Adviseur ADHD
a.heerspink@medice.nl                                 b.wierenga@medice.nl
06-82902711                                                    06-82906605