POH-GGZ

Nascholing “Het gewicht van AD(H)D”


Datum:    juni 2020

Betreft:   Nascholing “Het gewicht van AD(H)D”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing “Het gewicht van AD(H)D”.
In deze presentatie geeft mevrouw Marja van der Vorst (kinderarts- klinisch farmacoloog) inzicht in de prevalentie van obesitas in de AD(H)D populatie en de pathogenese van obesitas bij AD(H)D.

De nascholing wordt gehouden op twee verschillende data en locaties, waarbij u kunt kiezen uit:

  • 17 september 2020, locatie: Van der Valk Breukelen
  • 23 november 2020, locatie: Amstel Boathouse Amsterdam

Het programma
18.00 uur                             Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop:
Prevalentie van obesitas in de AD(H) populatie
Pathogenese van obesitas bij AD(H)D
20.00 uur                            Pauze
20.15 uur                            Deel 2 workshop: Het effect van dosering methylfenidaat in mg/kg op het gewicht, de lengte-sds en BMI-SDS
21:15 uur                            Casuïstiek en discussie
21:45 uur                            Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd en met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Accreditatie is voor 3 punten aangevraagd door de ABAN, cluster 1, 2 en 3, de V&VN en de LV POH-GGZ.

U kunt zich online inschrijven door middel van de volgende link www.nascholingenmedicebv.nl/hetgewichtvanadhd-sept-nov2020

Wij hopen u op een van bovenstaande data te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Hulya Salur,
Key Account Manager
h.salur@medice.nl
06-57316924