POH-GGZ

Nascholing “Het gewicht van AD(H)D”


Betreft: Nascholing “Het gewicht van AD(H)D”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing “Het gewicht van AD(H)D”.
In deze presentatie geeft dokter Marja van der Vorst (kinderarts- klinisch farmacoloog) inzicht in de prevalentie van obesitas in de AD(H)D populatie en de pathogenese van obesitas bij AD(H)D.
De nascholing wordt gehouden op:

28 juni 2021, locatie: Van der Valk Den Haag-Nootdorp

Het programma
18.00 uur Ontvangst met broodjes en soep
18.30 uur Deel 1 workshop:
Prevalentie van obesitas in de AD(H) populatie
Pathogenese van obesitas bij AD(H)D
20.00 uur Pauze
20.15 uur Deel 2 workshop:
Het effect van dosering methylfenidaat in mg/kg op het gewicht, de lengte-sds en BMI-SDS
21:15 uur Casuïstiek en discussie
21:45 uur Einde

Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd en met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de ABAN, cluster 1, 2 en 3 (huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1), NVvP, NVK, AbSg, VVGN), de V&VN en de LV POH-GGZ.

U kunt zich online inschrijven door middel van de volgende link:
www.nascholingenmedicebv.nl/hetgewichtvanadhd-28juni2021
Wij hopen u op 28 juni 2021 te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jaco Sipkema,
Key Account Manager
j.sipkema@medice.nl
06-22 34 74 62