POH-GGZ

Nascholing “Doe eens normaal?!”


Rijen, juni 2020

Ref:            MD/BV0085/HS
Betreft:     Nascholing   “Doe eens normaal?!”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing “Doe eens normaal?!”.
In zijn presentatie geeft de heer G.J. van den Hoek (kinderarts met aandachtsgebied gedragsproblemen bij kinderen/sociale pediatrie) inzicht in:
De holistische benaderwijze, wenselijkheid vs werkelijkheid, impact van sociale setting, voor- vs nadelen medicamenteuze aanpak.

De nascholing wordt gehouden op twee verschillende data en locaties, waarbij u kunt kiezen uit:

  • 11 januari 2021, locatie: Van der Valk hotel Amersfoort
  • 18 januari 2021, locatie: Amstel Boathouse te Amsterdam
  • 27 januari 2021, locatie: Van der Valk Drachten

Het programma

18.00 uur                               Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                               Deel 1 Interactieve sessie Gezamenlijk probleem?
20.00 uur                              Pauze
20.15 uur                               Deel 2 Interactieve sessie Risico’s en kansen.
21:15 uur                              casuïstiek en discussie
21:45 uur                              Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.
Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd en met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Accreditatie is voor 3 punten goedgekeurd door de NVvP, NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

U kunt zich online inschrijven door middel van de volgende link www.nascholingenmedicebv.nl/doeeensnormaal-2021

Wij hopen u op een van bovenstaande data te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Hulya Salur,
Key Account Manager
h.salur@medice.nl
06-57316924