POH-GGZ

Huisarts en POH-GGZ: Samen sterker! 22 april 2021


PsyHAG presenteert

Huisarts en POH-GGZ: Samen sterker!

Donderdagmiddag 22 april 2021, online livestream

Thema: Onbevangen

Onbevangen werken betekent vrijmoedig, zonder hokjes, angst of vooringenomenheid acteren op wat er op ons afkomt. Dat ligt voor de hand en is tegelijk onmogelijk.

Voor de hand liggend, omdat we als zorgprofessional altijd proberen om goed waar te nemen voordat we conclusies trekken. Onmogelijk, omdat we in ons achterhoofd altijd onze normen en waarden hebben naast de protocollen, regels en indelingen die bepalen wat we wel en niet kunnen doen. Die protocollen en regels zijn er natuurlijk niet voor niets, maar misschien kleuren we soms iets te veel binnen de lijntjes.

Zonder te vervallen in luchtfietserij kijken we op ons PsyHAG-symposium wat er mogelijk is als we huidige praktische belemmeringen even parkeren. Wat is er mogelijk in de aanpak van ziektevrees, psychose, millennial-problematiek en meer? We zullen zien dat er ook binnen de huidige kaders van de huisartsenvoorziening meer mogelijk is dan we vaak denken.

We hopen op uw onbevangen blik!

Graag tot 22 april a.s.

Symposiumcommissie:

Ingrid Houtman (voorzitter), Jet Driessen, Miriam van Koningsbruggen, Dorien Cohen Stuart, Ietje de Vries en Peter Seinen (SCEM)

Voor het programma, klik hier

Praktische informatie

Doelgroep: huisartsen en POH-GGZ, huisartsen i.o. en overige belangstellenden

Accreditatie: met 4 punten toegekend voor POH-GGZ door LV POH-GGZ, V&VN en NVvPO en met 4 punten toegekend voor huisartsen door ABC1

Inschrijfgeld bij online deelnemen:
Huisarts € 159 | Huisarts (duo met POH) € 149
POH-GGZ € 135 | POH-GGZ (duo met huisarts) € 125

Voor meer informatie en inschrijven: PsyHAG | www.psyhag.nl (of klik hier)

SCEM | www.scem.nl | Tel: 0345-576642 | E-mail: scem@scem.nl (of klik hier)