Driedaagse basisopleiding ACT voor professionals

 

Driedaagse basisoplei­d­ing ACT voor professionals

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor POH’s GGZ hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en praktisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACTkun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACTen CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je klantencontact.

Pro­gramma: van 10.00 tot 17.00 uur.

Dag 1.
Intro­duc­tie ACT
De processen van ACT:
Cre­atieve Hopeloosheid, Con­t­role & Acceptatie

Dag 2.
Defusie, Mind­ful­ness & Het Zelf

Dag 3.
Waar­den & Toegewijd han­de­len
Alle processen teza­men
Eval­u­atie en afsluiten

Accreditatie LVPOH-​18 PE-​Punten
Locatie: Groningen.
Data: 27 maart, 3 en 10 april 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.
Kosten: 575,- euro. Hierover is geen btw verschuldigd.
Docent Jenny Blaauwbroek

Intake met ACT.

Een goede intake is belangrijk om op een effectieve manier de vervolggesprekken te voeren. Tijdens deze dag leer je om vanuit de processen van ACT te kijken naar het gedrag van de cliënt, welke belemmeringen zijn er om een zinvol leven te leiden. Welke interventies van de hexaflex kan je inzetten om te komen tot meer flexibiliteit. Naast de benodigde theorie gaan we oefenen met voorbeelden uit de praktijk die je zelf kan inbrengen.

Accreditatie LV-POHGGZ: 6 PE-punten.
Locatie: Groningen.
Datum: 7 mei 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.
Kosten: 195,- euro, hierover is geen btw verschuldigd.

Extra oefendag

Als je de basisopleiding ACT hebt gedaan en je bent al een tijdje aan het werk met ACT is het fijn om nog eens met elkaar te oefenen. Welke belemmering kom je tegen in je eigen praktijk? Waar loop je tegenaan en hoe kan jij je effectiviteit van de interventies vergroten?

Accreditatie LV-POHGGZ: 6 PE-punten.
Locatie: Groningen.
Datum: 14 mei 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.
Kosten: 195,- euro, hierover is geen btw verschuldigd.

Meer info bij www.bamboe-ACT.nl of mail naar info@bamboe-ACT.nl