POH-GGZ

Driedaagse basisopleiding ACT voor professionals


Driedaagse basisoplei­d­ing ACT voor professionals

Steeds meer pro­fes­sion­als ont­dekken de kracht van ACT!

Spe­ci­aal voor POH’s GGZ hebben we deze com­pacte oplei­d­ing gemaakt waarmee je snel en praktisch aan de slag kan gaan met het geleerde.

In de oplei­d­ing van 3 dagen leer je hoe je ACT kan toepassen:

  • De the­o­retis­che ken­nis van Accep­tance en Com­mit­ment Ther­a­pie (ACT)
  • De processen van ACTkun­nen toepassen in het eigen leven en in de gesprekken met cliënten.
  • Het onder­scheid ken­nen tussen ACTen CGT en RET.
  • Kun­nen schake­len tussen de ver­schil­lende processen van ACT.

Door alle processen toe te passen op jezelf kan je deze door­gron­den en gebruiken in je klantencontact.

Pro­gramma: van 10.00 tot 17.00 uur.

Dag 1.
Intro­duc­tie ACT
De processen van ACT:
Cre­atieve Hopeloosheid, Con­t­role & Acceptatie

Dag 2.
Defusie, Mind­ful­ness & Het Zelf

Dag 3.
Waar­den & Toegewijd han­de­len
Alle processen teza­men
Eval­u­atie en afsluiten

Accreditatie LVPOH-​18 PE-​Punten
Locatie: Groningen.
Data: 3, 10 en 17 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.
Kosten: 575,- euro. Hierover is geen btw verschuldigd.
Docent Jenny Blaauwbroek

Meer info bij www.bamboe-ACT.nl of mail naar info@bamboe-ACT.nl