POH-GGZ

Cursus Burnout: diagnostiek en behandeling


Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link:

ONLINE Burnout: diagnostiek en behandeling, 12 november 2020

Cursus Burnout: diagnostiek en behandeling

Deze cursus leert je meer over de kenmerken van burn-out en van psychische stoornissen en de daarbij voorkomende symptomen die elkaar kunnen overlappen. Daarnaast komt de differentiaal diagnostiek aan bod en de belangrijkste elementen van de CGT behandeling. Centraal staat de vraag: ‘Hoe moet een patiënt met burn-out weer leren leven?’.

Inhoud

Verschillende momenten in het ziekte- en herstelproces worden uitgelicht en er wordt aangegeven hoe de patiënt via directieve en cognitieve gedragstherapeutische interventies zijn doel kan bereiken. Er is met name aandacht voor motiveringstechnieken en voor positief etiketteren. De inhoud van de cursus is gebaseerd op onder andere de richtlijnen bij burn-out en het protocol bij somatoforme stoornissen (uit ‘Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten). Er wordt gebruik gemaakt van een zelfcontroleprogramma en uitleg over cognitieve therapie en (specifiek) de meest voorkomende leefregels bij mensen met burnout klachten.
Daarnaast is er ruimte om te bespreken hoe het is om de bedrijfsarts bij de behandeling te betrekken. Vanwege verschillende beroepsgroepen in de cursus is dit een waardevolle toevoeging, waarbij je van elkaar leert en dit de drempel verlaagt tijdens behandelingen om contact met elkaar op te nemen. Ten slotte is er ruimte voor het bespreken en oefenen van valkuilen, bijvoorbeeld als iemand is gestuurd door de bedrijfsarts.

Opzet

Naast theoretische uitleg door de docent wordt ook veel aandacht besteed aan praktisch oefenen door middel van videomateriaal en rollenspelen.

Datum: 12 november 2020,
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: ONLINE

Accreditatie bij: LV POH GGZ (6 punten), NVVA (3 punten), VSR (6 punten), V&V (6 punten), ABAN (6 punten), FGzPt (7 punten), VGCt (6 punten), NVvPO (6 punten), Registerplein (6 punten), NIP (6 punten)