Cursus Autismespectrumstoornissen bij vrouwen

Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link: https://curecare.nl/cursussen/autismespectrumstoornissen-bij-vrouwen-startdatum-25-februari-2020/

Cursus Autismespectrumstoornissen bij vrouwen

Autismespectrumstoornissen (ASS) uiten zich bij vrouwen anders dan bij mannen. Zo zijn de specifieke interesses vaak wat minder opvallend doordat ze minder autismestereotype zijn. Deze en andere verschillen zorgen ervoor dat ASS bij vrouwen minder snel wordt herkend, waardoor zij vaak niet de behandeling krijgen die zij nodig hebben. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op ASS bij vrouwen, mede aan de hand van dvd-opnamen van vrouwen met ASS.

In deze cursus komt het volgende onder andere aan bod:

  • de verschillende levensgebieden
  • seksuele ontwikkeling
  • ASS en ouderschap
  • Emotieregulatieproblemen
  • Eetproblemen
  • comorbiditeit (zoals persoonlijkheidsstoornissen)
  • (differentiaal)diagnostiek bij vrouwen met ASS volgens de DSM-5 (hoe vraag je door en wanneer voldoen zij aan bepaalde criteria)
  • behandelmogelijkheden.

Datum:            25 februari 2020
Tijd:                 10.00 – 17.00 uur
Locatie:           Cure & Care Development, Arnhem
Accreditatie wordt aangevraagd bij: NIP – eerder toegekend voor 6,5
punten; FGzPt – eerder: 6 punten; LV POH GGZ – eerder: 6 punten; NVvP
– eerder: 6 punten; V&V – eerder: 6 punten; VSR – eerder: 6 punten