Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW)

Meer informatie over de cursus vind u op onze website, zie de volgende link:
https://curecare.nl/opleidingen/basisopleiding-cognitief-gedragstherapeutisch-werker-startdatum-12-maart-2020/

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW)

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. In deze opleiding leer je de basisvaardigheden van de cognitieve gedragstherapie toepassen maar komen ook specifieke vaardigheden aan bod.

Inhoud

De eerste helft van de opleiding bestaat uit een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen, registreren en meten daarvan, gedachtetraining, met de patiënt onderhandelen en doelen stellen om een gedragsexperiment op te zetten, het uitvoeren van exposure (interoceptief en in vivo), het opstellen van een stappenplan en taakconcentratie en responspreventie.

In de tweede helft van de opleiding komen specifieke vaardigheden aan bod zoals imaginaire exposure, cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, zelfcontrole, motivational interviewing en socratische dialoog, rekening houden met persoonlijkheidsproblematiek, het opstellen van een behandelplan met afwegingen over het eerste te bewerken probleem en de kwestie van parallel of sequentieel behandelen, psycho-educatie, werken in groepsformat en (digitale) innovaties.

De basisopleiding cognitief gedragstherapeutisch werker is geschikt voor zowel behandelaren in de volwassenen- en ouderenzorg als in de jeugdzorg. In dit opleidingstraject kan verder door middel van supervisie aandacht worden besteed aan het uitbreiden van vaardigheden in het behandelen van de verschillende doelgroepen.

Datum:            12, 26 maart, 9 en 23 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni 2020,
Tijd:                 10.00 – 17.00 uur
Locatie:           Cure & Care Development, Arnhem

Accreditatie bij: VSR: 48 punten Scholing verpleegkundig specialisten, V&V: 48 punten Scholing GGZ en Scholing SPV, Registerplein: 100 punten GGZ-Agogen en Maatschappelijk Werkers, VGCt wordt aangevraagd.