Nascholing “Nuances in ADHD” 18 juni 2020

Rijen,  januari 2020

Ref:           MD/BV0072/HS/JS
Betreft:   Nascholing “Nuances in ADHD” op 18 juni, Oostzaan

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

18 juni 2020, Van der Valk hotel Oostzaan-Amsterdam

Adres: Westeinde (verl. Stellingweg) 1, 1511 MA  Oostzaan

Het programma
18:00 uur                           Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop
20.00 uur                           Pauze
20:15 uur                            Deel 2 workshop
21:45 uur                            Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.

Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN,VVGN, accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)) en de LV POH-GGZ.

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven:

www.nascholingenmedicebv.nl/nuancesinadhd-18juni2020

U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op 18 juni aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Hulya Salur,                                                      Joost Heijstek
Key Account Manager                                    Adviseur ADHD
h.salur@medice.nl                                           j.heijstek@medice.nl
06-57316924                                                     06-82915411