“Nuances in ADHD” 27 juni 2019 Drachten

Rijen, april 2019

Ref: MD/BV0068/HS/HM
Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD” op 27 juni, Drachten

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing ” Nuances in ADHD”.
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

27 juni 2019, Van der Valk hotel Drachten
Adres: Lavendelheide 4, 9202 PD  Drachten

Het programma

18:00 uur                            Ontvangst met  broodjes en soep
18.30 uur                            Deel 1 workshop
20.00 uur                           Pauze
20:15 uur                            Deel 2 workshop
21:45 uur                            Einde

Deze nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid.
Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 juni 2019, per mail naar b.vangurp@medice.nl.  Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN), de V&VN, de VVGN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op 27 juni aanstaande te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Hulya Salur,                                                      Heleen Monnickendam
Key Account Manager                                    Adviseur ADHD
h.salur@medice.nl                                           h.monnickendam@medice.nl
06-57316924                                                     06-522381163

Inschrijfformulier Nuances in ADHD 27 juni 2019 Drachten