Opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker – vanaf 14 maart 2019

Nog enkele plekken vrij! Informeer via curecare@curecare.nl of 026-3684411 voor de last-minute-korting! Meer informatie over de opleiding vindt u op onze website, zie: https://curecare.nl/opleidingen/basisopleiding-cognitief-gedragstherapeutisch-werker-startdatum-14-maart-2019/

Opleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker
Startdatum 14 maart 2019 

Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. Hij of zij werkt meestal binnen de ggz, de jeugdhulp of in een huisartsenpraktijk als poh-ggz. Cgw’ers werken bijvoorbeeld als spv’er/verpleegkundige, behandelaar of sociotherapeut en voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit.

De eerste helft van de opleiding bestaat uit een inleiding in de leertheorie en worden basisvaardigheden geoefend als het maken van functie- en betekenisanalyses van probleemgedrag, het in kaart brengen, registreren en meten daarvan, gedachtetraining, met de patiënt onderhandelen en doelen stellen om een gedragsexperiment op te zetten, het uitvoeren van exposure (interoceptief en in vivo), het opstellen van een stappenplan en taakconcentratie en responspreventie.

In de tweede helft van de opleiding komen specifieke vaardigheden aan bod zoals imaginaire exposure, cognitieve therapie en operante bekrachtiging bij specifieke stoornissen, zelfcontrole, motivational interviewing en socratische dialoog, rekening houden met persoonlijkheidsproblematiek, het opstellen van een behandelplan met afwegingen over het eerste te bewerken probleem en de kwestie van parallel of sequentieel behandelen, psycho-educatie, werken in groepsformat en (digitale) innovaties.