Cursus Triple problematiek 7 nov 2022


Soms past de problematiek van een patiënt niet in één vakje. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een psychische stoornis en een verslaving. Of een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar wat als de problematiek nóg complexer is? Wat als de problematiek van de patiënt zelfs niet in twee vakjes past? Dat is het geval bij triple problematiek, oftewel het samengaan van een LVB, verslaving en psychische stoornis. 

Inhoud
Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek. De zorg voor deze patiënten vraagt veel van hen. Er is nog maar weinig bekend over triple problematiek en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling ontbreken. De vraag die in deze cursus centraal staat is hoe je goede zorg kunt leveren voor patiënten met triple problematiek. Aan de hand van wetenschappelijke informatie en praktijkervaring wordt omschreven waar het om gaat in de zorg voor patiënten met triple problematiek en worden handvatten gegeven voor de praktijk. Onderwerpen als communicatie en bejegening, begeleiding en behandeling, verwijzen en samenwerken passeren de revue.

Opzet
De cursus heeft een praktische opzet, besteed via presentaties aandacht aan de materie en er is gelegenheid voor praktisch oefenen.

Inclusief het boek van Duijvenbode, N., van der Nagel, J., Didden, R. (2020). Praktijkboek triple problematiek. Psychische klachten, verslaving en licht verstandelijke beperking. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Datum:              7 november 2022
Tijd:                   10.00 – 17.30 uur
Locatie:             CCD Arnhem

Accreditatie bij: NIP K&J/NVO (6,5 punten, 4 punten diagnostiek, 1 punt behandeling), V&VN (6 punten), LV POH GGZ (6 punten), VVGN (6 punten), Registerplein (6,5 punten), NIP (6 punten), FGzPt (6 punten). 

Meer nascholingen