Bekijk ons aanbod voor POH-GGZ

Als prak­tijkonder­steuner kun je op een laagdrempelige manier van grote bete­kenis zijn in het leven van patiënten met psychische pro­ble­men die de huisartsenprak­tijk bezoeken. Probleemverheldering, screening en diag­nos­tiek, het opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan, het geven van psycho-educatie, kort­durende behan­del­ing en het bege­leiden bij zelfmanagement. De RINO Groep biedt gerichte nascholingscursussen voor mensen die al POH-GGZ zijn. 
 
Een greep uit ons aanbod: 
•          Slaap en de behandeling van slaapstoornissen – startdatum 20 april
•          Slaap en de behandeling van slaapstoornissen bij kinderen en jongeren – startdatum 17 mei
•          Psychische stoornissen bij zwangere en pas bevallen vrouwen voor hbo'ers – startdatum 9 juni 
•          De psychose van binnenuit bekeken – startdatum 15 mei
•          De patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in de huisartsenpraktijk – startdatum 2 november
 
Bekijk ons hele aanbod voor POH-GGZ: https://www.rinogroep.nl/categorie/83/poh-ggz  

Meer nascholingen