Basiscursus Gedragstherapeutisch Werker (Post HBO-cursus) voor de POH GGZ

In deze praktische cursus gedragstherapie voor gedragstherapeutisch werkers POH-GGZ maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Centraal in de cursus staan de systematische, op leertheorie gefundeerde, analyse van klachten en probleemgedrag en het ontwerpen van daarop aansluitende behandelplannen. Daarnaast zal vooral geoefend worden met belangrijke cognitief gedragstherapeutische behandelprocedures en besteden we aandacht aan de theorie en praktijk van diagnostiek en (protocollaire) behandeling van enkele veel voorkomende stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen en problematiek die de POH-GGZ'ers vaak tegenkomen. De nadruk ligt bij het aanleren en intrainen van de basistechnieken.

RINO amsterdam
 
Kijk op https://www.rino.nl/458 voor meer informatie of om je in te schrijven!

Meer nascholingen