Nascholing en congressen

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan

Per 1 januari 2018 is het tarief voor het plaatsen van de advertentie 125 euro. 

CGW-congres 2018

CGW congres

https://www.vgct.nl/artikelen/verenigingsactiviteiten/public/2018/cgw-congres-2018

In het voorjaar van 2018, op 16 maart, presenteren we het elfde cgw-congres. Een congres waar cognitief gedragstherapeutisch werkers hun ingrediënten halen om direct toe te passen in de praktijk.

Het thema is dit jaar ‘Beter in je vel, met vallen en opstaan’.  

Programma

09.00 - 09.30 uur Aankomst en registratie
09.30 - 10.40 uur Opening en keynote

Opening door voorzitter cgw-congrescommissie Bert de Vos
Keynotelezing CGt in het waaiermodel, inspirerend (be)handelen - Elly van Laarhoven en Francien Engelhard

10.40 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 12.30 uur Workshopronde 1

Workshop 1 CGt bij slapeloosheid – Monique Nederstigt
Workshop 2 Exposure: de laatste theoretische inzichten toepassen in de praktijk – Hans Jacobs
Workshop 3 De cliënt terug in zijn kracht door positieve ervaringen: een gemeenschappelijk kenmerk van transdiagnostisch behandelen – Bart Bruins
Workshop 4 Perfectionisme – Carla Steeman en Arnoud van Loon
Workshop 5 Alles wat aandacht krijgt, groeit – Hanneke Tuijtel en Danielle Dijkema
Workshop 6 Exposure in beeld – Annemarie Janssen en Wendy Houtappels-Bouten
Workshop 7 Gedragstherapeutische oudertraining bij kinderen (3- 12 jaar) met  externaliserend probleemgedrag – Joske Abbing-Prummel
Workshop 8 Hoe blijf je als werknemer gezond en hoe kan oplossingsgerichte therapie je daar bij helpen? – Rebecca Warner en Marjolein Geldermans 

12.30 - 13.30 uur Lunchpauze
13.30 - 14.40 uur Energizer en keynote

Energizer Chi Neng Qigong – Immie de Winter
Keynotelezing Holistische theorie, een levenspuzzel als basis van de behandeling – Vivi Ament

14.40 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.30 uur Workshopronde 2

Workshop 1 CGt bij slapeloosheid – Monique Nederstigt
Workshop 2 Exposure: de laatste theoretische inzichten toepassen in de praktijk – Hans Jacobs
Workshop 3 De cliënt terug in zijn kracht door positieve ervaringen: een gemeenschappelijk kenmerk van transdiagnostisch behandelen – Bart Bruins
Workshop 4 Perfectionisme – Carla Steeman en Arnoud van Loon
Workshop 5 Alles wat aandacht krijgt, groeit – Hanneke Tuijtel en Danielle Dijkema
Workshop 6 ‘Beter in je vel’ voor iedereen door zelfinzicht – Sanne Vink
Workshop 7 Op Stap: continumethodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor jeugdigen met gedragsproblemen in de (24-uurs) zorg – Judith van den Blokenhoeve
Workshop 8 Holistische theorie, een levenspuzzel als basis van de behandeling; de workshop – Vivi Ament

16.30 uur Borrel

Praktische informatie

Het cgw-congres vindt plaats in de Eenhoorn in Amersfoort.

Accreditatie is aangevraagd bij;
- de VGCt
- het registerplein
- het Verpleegkundig specialisten register; 
- het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- de LV POH-GGZ
- het register vaktherapie

De kosten voor het cgw-congres zijn € 150,- voor leden van de VGCt en € 200,- voor niet-leden.

Themadag Rouw en Verlies vrijdag 13 april te Utrecht

M2 Themadag Rouw en Verlies Banner 1200x300

Rouw en Verlies

De meeste rouw verloopt ongecompliceerd en gewoon en volgt haar eigen traject, heen en weer bewegend tussen herinneren van een leven met, naar vooruitkijken op een leven zonder. Maar soms wordt u in de huisartspraktijk geconfronteerd met patiënten die door een ingrijpend verlies zijn ontwricht. Het leidt tot ondraaglijk lijden, tot fysieke, psychische en gedragsmatige problemen, tot verminderd dagelijks functioneren. Op vrijdag 13 april 2018 wijden wij een hele dag aan het thema rouw en verlies.

Welke fases doorloopt iemand die rouwt?
Wat zijn tekenen van stagnatie in het verdriet?
Wanneer is er sprake van pathologische rouw?
Wat zijn de verschillen met een depressie?
En wat kunt u betekenen voor de rouwende patiënt?
Is het zinvol om in sommige gevallen (tijdelijke) medicatie voor te schrijven of zijn er andere interventies mogelijk?

We hopen u te mogen begroeten op vrijdag 13 april 2018 in Utrecht.

Accreditatie
Wordt aangevraagd voor 5 uur bij:
– KNMG (cluster 1) voor huisartsen.
– Landelijke Vereniging POH-GGZ
– Verpleegkundig Specialisten Register (cluster GGZ)
– Kwaliteitsregister V&V

Kosten
Cursustarief huisarts: €229,-
Cursustarief POH-GGZ: €199,-
Cursustarief overige beroepen: €199,-

Dit bedrag is inclusief consumpties, lunch en cursusmateriaal.

Inschrijven

Meer informatie over deze studiedag, de docenten en inschrijfmogelijkheden kunt u vinden op onze website (klik hier). Voor vragen kunt u contact opnemen met projectassistente Ilonne Langedijk via telefoon 033 4345730 of per email:

Nascholing “Nuances in ADHD” - 31 mei te Vianen en 7 juni te Zwolle

Aan alle genodigden nascholing Medice

“Nuances in ADHD”

Rijen, 5 februari 2018

Ref: HS/BV0026/BvG
Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing " Nuances in ADHD".
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

31 mei Hotel Van der Valk Vianen
en op
7 juni 2018 in Hotel Van der Valk te Zwolle.

Het programma

18:00 uur           Ontvangst met broodjes en soep

18.30 uur           Deel 1 workshop

20.00 uur           Pauze

20:15 uur           Deel 2 workshop

21:45 uur           Einde

De nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 april 2018, per mail naar . Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN) , de V&VN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op een van deze data te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Hulya Salur,
Key Account Manager

06-57316924

-------------------------------------------------------

Inschrijfformulier:

Link naar het PDF-document om deze in te vullen en te mailen.

DEADLINE: vóór 1 april s.v.p. retourneren per email naar

Symposium samenwerking eerstelijnszorg en sociaal domein op 12 april 2018 te Eindhoven

SYMPOSIUM SAMENWERKING EERSTELIJNSZORG EN SOCIAAL DOMEIN

12 apr 2018

Symposium samenwerking

Concrete handvatten bij complexe problematiek     

Het is een actueel en dagelijks probleem. Huisartsen, POH GGZ en de professionals in het sociaal domein hebben te maken met complexe problematiek waarbij ze elkaar hard nodig hebben om goede zorg en begeleiding voor en met de patiënt/cliënt te realiseren. Die samenwerking gaat niet vanzelf. De eerstelijns zorg kent de WMO onvoldoende en het sociaal domein kent de zorg niet goed. Ook de zorginkoop van gemeentes is een factor van belang. De eerste lijn kent immers andere spelregels, inkoopkaders en toewijzingscriteria dan een gemeente. 

Tijdens dit symposium zitten alle partijen aan tafel. U krijgt concrete handvatten en werkbare suggesties om samen integrale zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met complexe problematiek.

Accreditatie voor het symposium is aangevraagd bij het Registerplein en de KOH. 

Hoofdprogramma:

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur: Welkom en introductie thema
Sprekers: Marlies Overdijk (manager POH GGZ opleiding RINO Zuid) en dagvoorzitter Joop Vos.

15.10 uur: Krachtige en integrale aanpak in de wijk met behulp van het 
4D-model van Volte

Samenwerking tussen de verschillende zorg- en sociaaldomeinen bij complexe problematiek in de wijk gaat in de praktijk met vallen en opstaan. Huisartsen in Utrecht ontwikkelden samen met POH-GGZ en professionals uit het sociaal domein het 4D-model. Dit model geeft op een visuele manier inzicht in vier levensgebieden: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal, die allemaal invloed hebben op hoe gezond iemand zich voelt. De persoon zelf staat centraal. De werkwijze biedt kader, zowel in gesprek met de patiënt als in de samenwerking met professionals in het sociaal domein. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op het gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Hoe werkt het in de praktijk, wat zijn de effecten voor patiënten/cliënten en betrokken professionals?
Spreker: Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts, manager Overvecht Gezond, bestuurder Stichting Volte en stuwende kracht achter de ontwikkeling van het 4D model).

15.45 uur: Alle partijen aan tafel

Waar zijn patiënten met complexe problematiek en problemen in meerdere leefdomeinen het best mee geholpen? Wat vraagt dit van de betrokken professionals uit de verschillende domeinen? Hoe zit het met de privacy van informatie? Welke rol kan de zorginkoop van de gemeente spelen? Paneldiscussie met de zaal en Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts), Jobke Debats (senior POH GGZ, SPV en hoofddocent POH GGZ RINO Zuid), Susan van Loenen (senior contractmanager & inkoopadviseur West Brabant) en Linda Baars (buurtteammedewerker sociaal Utrecht en trainer bij Volte).

16.15 uur: Pauze

16.45 uur: Workshopronde 1

18.00 uurSamen warm eten met cabareteske twist door dagvoorzitter Joop Vos

19.00 uur: Workshopronde 2

20.30 uur: Afronden, drankje en uitzwaaien


Workshopprogramma:

 1. Werken met het 4D model van Volte. 
  Deze workshop gaat dieper in op het gebruik van het 4Dmodel. Hoe kunt u het invoeren en waar moet u op letten? Jacqueline van Riet-Lohman (huisarts) en Linda Baars (buurtteammedewerker sociaal Utrecht en trainer bij Volte).
   
 2. Vechtscheiding in de wijk: werken met het SCHIP-model. 
  Vechtscheidingen zijn vaak uitzichtloze conflicten waar kinderen de dupe van worden en professionals vastlopen. Het SCHIP-model helpt professionals uit de spagaat van onmacht te blijven en vanuit een gezamenlijke visie op te trekken in de begeleiding van ruziënde ex-partners.
  Tineke Rodenburg (rouwdeskundige, opleider bij o.a. Hogeschool Utrecht en RINO Zuid en auteur van o.a. ‘Vechten voor je scheiding’).
   
 3. Aanpak en samenwerken bij stress en dreigende burn-out. Stress en burn-out hebben vaak een meervoudige aanleiding. Wat kunt u betekenen en hoe kunt u in de gezamenlijke aanpak vanuit beide domeinen dezelfde aanvliegroute van begeleiden realiseren?
  Ingrid Weijnen (bestuurder U-center en docent in de POH GGZ opleiding RINO Zuid)
   
 4. Zorginkoop door gemeentes: hoezo ingewikkeld?
  Gemeentes hebben de taak gekregen om een deel van de zorg en ondersteuning voor haar burgers te realiseren. Hoe geven gemeentes daar invulling aan, welke instrumenten, behalve de zorginkoop, hebben zij ter beschikking en hoe kunnen zorg- en sociaal domeinaanbieders en gemeentes elkaar beter gaan vinden?
  Harm Draad (senior consultant Sociaal Domein bij Adjust).
   
 5. ACT inzetten in de basiszorg.
  ACT is een beproefde en breed omarmde methodiek die uitgaat van acceptatie en leven vanuit je waarden. Waardevol voor patiënten/cliënten, maar ook voor uzelf! Wat houdt ACT in en wat kunt u hiervan inzetten in uw werk? Wat zou het kunnen betekenen in de samenwerking tussen beide domeinen, als het gaat om complexe problematiek?
  Rob Peters, ACT therapeut en opleider, eigenaar TSEWA Eindhoven.
   
 6. Ervaringsdeskundigen inzetten in de wijk.
  Over het benutten van ervaringen en werken met ervaringsdeskundigen. Kan het en hoe werkt dat dan?
  Jobke Debats (directeur J&J Totale Zorg BV, SPV en hoofddocent POH GGZ RINO Zuid) en Wiebe bij de Leij (ervaringsdeskundige met PTSS). 

NBU kunt per workshopronde twee voorkeuren aangeven. Op volgorde van inschrijving plaatsen we u bij uw eerste of tweede voorkeur. Uw voorkeuren kunt u onderaan uw inschrijving aangeven, in het vak 'opmerkingen'.  


Praktische informatie:

Datum: 12 april 2018
Tijd: 15.00 -21.00 uur
Locatie: RINO Zuid, Vitruviusweg 2 in Eindhoven

Genodigden: POH GGZ, huisartsen, professionals sociaal domein, zorginkoop gemeentes

Accreditaties: zijn aangevraagd bij de LVPOHGGZ, NHG, SKJ, NIP/NVO. Informatie over het aantal accreditatiepunten volgt nog.

Prijs en korting: € 135,00 p.p. U ontvangt 10% korting bij inschrijving met 3 of meer personen van dezelfde organisatie. U dient hiervoor de naam van uw organisatie onderaan uw inschrijving, in het vak 'opmerkingen' te noemen. De korting wordt automatisch verrekend. 

Contact: Voor nadere informatie of vragen kunt u mailen naar . U kunt ook telefonisch contact opnemen met RINO Zuid (040-2146555) en vragen naar Karin Mooren (praktische zaken) en Marlies Overdijk (inhoudelijke vragen).

Inschrijven symposium en workshops: https://rinozuid.nl/aanbod/rino-plus/module-overzicht/i1600/modules/symposium-samenwerking-eerstelijnszorg-en-sociaal-domein

Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!

AccreDidact POH-GGZ

Accredidact

AccreDidact POH-GGZ – Nascholen wanneer het je uitkomt

Wil je wel je vak bijhouden maar niet altijd de deur uit voor een cursusbijeenkomst? AccreDidact biedt schriftelijke nascholingen en eLearnings. Aan jou de keus of je ze aan de keukentafel, achter je bureau of op de bank maakt.

Natuurlijk gericht op je eigen aandeel in de zorg voor patiënten, maar ook breder dan dat op je rol als lid van het huisartspraktijkteam, en met aandacht voor intervisie.

Jaargang 2017               Jaargang 2018*

Slaap en slaapproblemen            Patiënten met een laag IQ

SOLK                                             ADHD bij volwassenen

Veilig incident melden                  Psychofarmaca

Familiaal geweld                           Religie en spiritualiteit

                                                     * onderwerpen en volgorde onder voorbehoud

Accreditatie

Alle nascholingen van AccreDidact POH-GGZ worden geaccrediteerd voor drie punten (Landelijke Vereniging POH-GGZ en NVvPO).

Abonnement of losse nascholing

Kies zelf of je AccreDidact-nascholingen los koopt via de webwinkel of liever een voordelig abonnement afsluit. Klik hier voor meer informatie.

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.