POH-GGZ

Lidmaatschap


Om lid te worden van de Vereniging is het nodig om u in te schrijven.
 
Hiervoor betaalt u éénmalig inschrijfgeld van 25 euro. Kosten voor lidmaatschap worden apart berekend.
 
De kosten voor lidmaatschap is door de ledenraad voor 2022 bepaald op 165 euro per ingeschreven lid.
 
Bent u in opleiding tot POH-GGZ? Dan kunt u als aspirant lid worden van de LV POH-GGZ. Voor de periode van 1 jaar betaalt u als 'aspirant lid' een contributie van 50,- euro per jaar. Na dit jaar is het bedrag van lidmaatschap voor leden van toepassing.
 
Wijzigingen in de hoogte van de contributie wordt door de Ledenraad vastgesteld.
 
Na aanmelding ontvangt u een machtigingsformulier, dat u getekend dient terug te sturen. Vanaf dan is uw lidmaatschap geldig. De ingang van het lidmaatschap is de datum van aanmelding. Lidmaatschap verloopt verder per kalenderjaar.
Een digitale factuur van inschrijfgeld en contributie voor uw eigen administratie volgt hierna.
Indien de werkgever de kosten vergoedt, is het voor de werkgever fiscaal aftrekbaar.

Wat u kunt verwachten van een lidmaatschap van de Landelijke Vereniging POH-GGZ

 • Een breed netwerk van collega's werkzaam als POH-GGZ in Nederland

 • Inzet voor de belangen van de POH-GGZ (o.a. intervisie, accreditatie, nascholing)

 • Een toegankelijke website met up to date informatie

 • Persoonlijke inlog op de website; toegang tot documenten speciaal voor leden

 • Ieder kwartaal een nieuwsbrief in uw mailbox

 • Organisatie van studiemiddagen vrij toegankelijk voor leden

 • Korting op symposia en congressen waarbij de LV POH-GGZ betrokken is

 • Ledenvergaderingen en -onderzoek waar uw mening er toe doet

 • Mogelijkheid om deel te nemen in (kwaliteits)werkgroepen vanuit de LV POH-GGZ

 • Kwaliteitsregister waarin accreditatiepunten kunnen worden bijgehouden

 • Financieel jaarverslag

Lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1/1-31/12). De kosten voor lidmaatschap voor het eerste jaar worden berekend naar het aantal maanden van het kalenderjaar nadat men zich als nieuw lid heeft aangemeld. Zie
Reglement-Lidmaatschap-LV-POH-GGZ.pdf 228.12 KB


Opzegging van het lidmaatschap dient tenminste 4 weken vòòr het nieuwe jaar (uiterlijk 3 december) schriftelijk ingediend te worden via info@poh-ggz.nl