POH-GGZ

Hulp bij aanmelden Kwaliteitsregister


Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden voor in het Kwaliteitsregister.

1. Log met uw e-mailadres en wachtwoord in op de website van de vereniging: www.poh-ggz.nl/inloggen
2. Onder het kopje Mijn profiel klikt u op de gele knop met de tekst ‘Log in op PE-Online’
3. Op de pagina die dan verschijnt klikt u bovenin op ‘Aanmelden’. Ter illustratie zie onderstaand screenshot.

Vervolgens wordt getoond welke documenten u dient in te dienen, zie screenshot hieronder. Lees dit goed door en verzamel eerst alle documenten en klik dan op Volgende.

In het volgende scherm (zie onder) kunt u de gevraagde documenten uploaden. U dient aan te vinken of u voldoet aan de instroomeisen en dat u minimaal 8 uur werkzaam bent als POH-GGZ. U moet dit aan kunnen tonen door middel van de documenten die u hier moet uploaden.

U kunt alleen uw dossier indienen als u alles hebt geüpload. U kunt wel tussentijds opslaan en later verder gaan. Let wel op dat u dit dossier binnen 3 maanden moet indienen. Daarna kunt u het niet meer indienen en zal het eerst weer opengezet moeten worden.

Let op! Het kan zijn dat de beoordelaar vragen heeft over de documenten of dat de beoordelaar documenten mist. Dit wordt via vraag en antwoord van PE-online naar u toegestuurd. Zolang u geen antwoord geeft kan de beoordelaar uw dossier niet beoordelen en lukt het niet om u binnen 6 weken te laten weten of u wordt toegelaten tot het Kwaliteitsregister.