POH-GGZ

Hulp bij aanmelden Kwaliteitsregister


Hieronder wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden voor in het Kwaliteitsregister.

1. Log met uw e-mailadres en wachtwoord in op de website van de vereniging: www.poh-ggz.nl/inloggen
2. Onder het kopje Mijn profiel klikt u op de gele knop met de tekst 'Log in op PE-Online'
3. Op de pagina die dan verschijnt klikt u bovenin op 'Aanmelden'. Ter illustratie zie onderstaand screenshot.

Picture-1.png 50.66 KB


Vervolgens wordt getoond welke documenten u dient in te dienen, zie screenshot hieronder. Lees dit goed door en verzamel eerst alle documenten en klik dan op Volgende.

Picture-2.png 106.59 KB


In het volgende scherm (zie onder) kunt u de gevraagde documenten uploaden. U dient aan te vinken of u voldoet aan de instroomeisen en dat u minimaal 8 uur werkzaam bent als POH-GGZ. U moet dit aan kunnen tonen door middel van de documenten die u hier moet uploaden.

U kunt alleen uw dossier indienen als u alles hebt geüpload. U kunt wel tussentijds opslaan en later verder gaan. Let wel op dat u dit dossier binnen 3 maanden moet indienen. Daarna kunt u het niet meer indienen en zal het eerst weer opengezet moeten worden.

Screenshot 2021-06-05 at 22.40.20.png 254.21 KB

 
Let op! Het kan zijn dat de beoordelaar vragen heeft over de documenten of dat de beoordelaar documenten mist. Dit wordt via vraag en antwoord van PE-online naar u toegestuurd. Zolang u geen antwoord geeft kan de beoordelaar uw dossier niet beoordelen en lukt het niet om u binnen 6 weken te laten weten of u wordt toegelaten tot het Kwaliteitsregister.