Hoe kan het aantal consulten, dat de POH-GGZ per dag (kostendekkend) doet, worden berekend?


Totale kosten voor 1 FTE POH GGZ zijn volgens NZa 102.000 euro, waarvan ongeveer 71.000 euro loonkosten, 12.000 euro voor infrastructuur en 19.000 euro “managementtijd”/tijd van de huisarts (inhoudelijk werkoverleg, werkgeversoverleg, samenwerkingsoverleg, werk t.v overeenkomst ZV, declareren etc.).

NZa gaat uit van vergoeding van 3/4 hiervan vanuit moduletarief, en 1/4 (25.294 euro) moet terugverdiend vanuit consulten (2682 euro).

Stel: er wordt 1,0 FTE ingezet. De huisarts krijgt een opslag van 1,93 per patiënt per kwartaal, dat is 77.000 euro op jaarbasis.

Er moet dan dus nog 25.000 euro vanuit consulten worden verdiend, 25.000/9.43 = 2650 a 2700 consulteenheden, is bij 44 weken dus 60 consulteenheden (c.e.) per week.

Het gaat hierbij om 60 enkele consulten, dus dat is 30 dubbelconsulten. Dan kom je uit op 6 patiënten/ cliënten per dag. Maar omdat er ook dagen zijn dat je niet werkt, bijv. vakantie, ziekte, levensfase-uren etc. komt men uit op een gemiddelde van 7 à 8 consulten per dag.

NB: Lokaal kunnen andere getallen gehanteerd afhankelijk van wie er allemaal aan moeten verdienen, en wat voor bedragen werkelijk gerekend worden voor bv. infrastructuur etc.