POH-GGZ

Aan welk opleidingsinstituut kan een opleiding tot POH-GGZ opleiding gevolgd worden?


U kunt hiervoor het beste bij een Hogeschool in uw eigen (of in door u gewenste) regio  informeren. Het huidige aanbod aan POH-GGZ opleidingen  is wisselend qua zwaarte, duur en frequentie van aanbieden. De instroomeisen voor de functie kunt u vinden onder het kopje ‘Functieprofiel‘ op deze website. Een specifieke POH-GGZ vervolgopleiding is zeker ondersteunend en goed te combineren met een werk- of stageplek als POH-GGZ.

Toelichting:

De opleiding POH-GGZ is tot nu toe niet voor iedereen verplicht geweest, afhankelijk van vooropleiding, niveau of studierichting en (G)GZ- werkervaring. Met de toename van POH’s-GGZ en met de komst van het Functieprofiel 2014 wordt  aangestuurd op wel standaard een POH GGZ opleiding voor startende POH’s – GGZ. Mede gesteund vanuit de ziektekostenverzekeraars.
De LV POH-GGZ is nauw betrokken bij de ontwikkelingen en de kwaliteit van het scholings- en opleidingsaanbod en houdt vinger aan de pols. Hiertoe wil de LV POH-GGZ  toewerken naar een Keurmerk voor opleidingen tot POH-GGZ en heeft de LV POH-GGZ een kwaliteitsregister ontwikkeld, waarin POH’s-GGZ zich kunnen registreren als POH-GGZ en accreditatiepunten kunnen behalen.

De opleidingen, waarmee de LV POH-GGZ in de Structurele Adviesraad Opleiding POH-GGZ samenwerkt, zijn:

 • Inholland Amsterdam/Alkmaar
 • CHE Ede
 • Fontys Eindhoven
 • Breederode gelieerd aan Hogeschool Rotterdam
 • Saxion Deventer/Enschede
 • NHL Leeuwarden
 • Hanzehogeschool Groningen
 • HAN VDO Arnhem/Nijmegen
 • Avans+ Breda
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Zuyd Heerlen
 • RINO Amsterdam
 • RINO Groep Utrecht
 • RINO Zuid Eindhoven