POH-GGZ

RIVM onderzoek doorverwijzing naar bewegen


RIVM onderzoek over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces van de eerstelijnszorg naar bewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een doorverwijzing naar een lokale beweegaanbieder, een buurtsportcoach, of een gecombineerde leefstijlinterventie. Hiervoor zijn we op zoek naar praktijkondersteuners-GGZ die een vragenlijst willen invullen over het doorverwijzen van patiënten naar bewegen.

De vragenlijst staat online op: http://www.formdesk.nl/rivm/doorverwijzingbewegen.

Wat willen we onderzoeken?

We willen graag weten om welke redenen patiënten worden doorverwezen naar bewegen, en waar ze dan naartoe worden verwezen. Maar we zijn ook benieuwd naar de redenen om niet door te verwijzen naar bewegen. Om een compleet beeld te krijgen, zijn we op zoek naar praktijkondersteuners-GGZ die patiënten regelmatig doorverwijzen naar bewegen, maar juist ook naar praktijkondersteuners-GGZ die dat minder vaak of helemaal niet doen.

Wat houdt deelname in?

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 tot 15 minuten duren. Als u de vragenlijst invult, geeft u de onderzoekers van het RIVM toestemming om de informatie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar doorverwijzing naar bewegen. Uw privacy is volledig gewaarborgd. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anne Loyen (anne.loyen@rivm.nl).

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2021

Op 3 februari 2021 hebben de cao-partijen overeenstemming bereikt over de Cao Huisartsenzorg. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021...

Had de coronacrisis impact op het werk en welzijn van POH’s-GGZ?

December 2020, Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning geven. Een vragenlijst w...

Review Misofonie

Wie heeft geen last van bepaalde geluiden? Mijn persoonlijke top drie is: Een draaiende motor resoneert soms op zo’n manier dat mijn beide hersenhelften acuut op ontploffen staan. Ergernis: 10/10 Een stem van i...

Nieuwsbericht Akwa GGZ

Informeer patiënten waar ze betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten kunnen vinden. Bestel kosteloos posters en flyers voor in de wachtruimte of praktijk. De link naar de bestelpagina: https://ak...

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Thuisarts.nl, ook bij psychische klachten

Thuisarts.nl, ook bij psychische klachten Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Op Thuisarts.nl kunnen patiënten en naasten terecht voor betrouwbare in...

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Behandelkeuzetool Psychose ondersteunt bij samen beslissen

Behandelkeuzetool Psychose ondersteunt bij samen beslissen 7 oktober 2020 Vanaf vandaag is de behandelkeuzetool Psychose beschikbaar voor behandelaren, als onderdeel van de zorgstandaard Psychose. Met dit hulpmidde...