POH-GGZ

RIVM onderzoek doorverwijzing naar bewegen


RIVM onderzoek over doorverwijzing naar bewegen

Het RIVM voert in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uit naar het doorverwijzingsproces van de eerstelijnszorg naar bewegen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een doorverwijzing naar een lokale beweegaanbieder, een buurtsportcoach, of een gecombineerde leefstijlinterventie. Hiervoor zijn we op zoek naar praktijkondersteuners-GGZ die een vragenlijst willen invullen over het doorverwijzen van patiënten naar bewegen.

De vragenlijst staat online op: http://www.formdesk.nl/rivm/doorverwijzingbewegen.

Wat willen we onderzoeken?

We willen graag weten om welke redenen patiënten worden doorverwezen naar bewegen, en waar ze dan naartoe worden verwezen. Maar we zijn ook benieuwd naar de redenen om niet door te verwijzen naar bewegen. Om een compleet beeld te krijgen, zijn we op zoek naar praktijkondersteuners-GGZ die patiënten regelmatig doorverwijzen naar bewegen, maar juist ook naar praktijkondersteuners-GGZ die dat minder vaak of helemaal niet doen.

Wat houdt deelname in?

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 tot 15 minuten duren. Als u de vragenlijst invult, geeft u de onderzoekers van het RIVM toestemming om de informatie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar doorverwijzing naar bewegen. Uw privacy is volledig gewaarborgd. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Anne Loyen (anne.loyen@rivm.nl).

Webinar P3NL 30 oktober

Webinar 30 oktober 2020 P3NL organiseert jaarlijks de 'P3NL-middag', dit jaar zal dit in de vorm van een interactief webinar zijn. Onderwerpen van dit webinar zijn: 1. korte toelichting op de koers van P3NL 2. present...

Enquête CAO POH-GGZ

Enquête CAO POH-GGZ Bent u werkzaam als POH-GGZ? De Commissie Functiewaardering Huisartsenzorg is een commissie verbonden aan het Cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Deze commissie verzorgt periodiek een ...

Stand LV POH-GGZ

Annemarie Pucks en Nella Verweij staan vandaag namens de LV POH-GGZ met de stand tijdens de studiedag 'Op de sofa Huisarts en POH-GGZ - behandelmethoden en gesprekstechnieken' van Mark Two Academy in het Beatrix Theater ...

Onderzoek Trimbos-instituut over impact coronacrisis op hulpverleners in de psychische zorg: hogere werkdruk en zorgen om cliënt.

Onderzoek Trimbos-instituut over impact coronacrisis op hulpverleners in de psychische zorg: hogere werkdruk en zorgen om cliënt. www.p3nl.nl/nwb/97

Herziening generieke module Naasten in de ggz : vul de enquête in

Nieuwsbericht Awka GGZ Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van werken met naasten in de ggz, is de generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ op GGZ Sta...

Nieuwsbericht LHV - Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan

Nieuwsbericht LHV - Kabinet kondigt bonus voor zorgpersoneel aan "Op donderdag 25 juni heeft minister De Jonge (VWS) naar buiten gebracht dat er een bonusregeling komt voor professionals die in de zorg en ondersteunin...