POH-GGZ

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2021


Op 3 februari 2021 hebben de cao-partijen overeenstemming bereikt over de Cao Huisartsenzorg. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Lees hier het principeakkoord-cao-huisartsenzorg-2021: principeakkoord_cao_huisartsenzorg_2021
Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%.
De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met 1% verhoogd, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel.
Corona vraagt snelle praktische benadering
Cao-partijen zijn de onderhandelingen in december 2020 gestart met de vaststelling dat een cao afsluiten in een tijd dat in de huisartsenzorg de focus van iedereen gericht is op het bestrijden en doorkomen van de Corona pandemie een praktische benadering vergt. Het doorvoeren van vergaande beleidsmatige en inhoudelijke aanpassingen in de cao ligt in deze tijd niet voor de hand, tegelijkertijd willen cao-partijen op de kortst mogelijke termijn aan werkgevers en werknemers duidelijkheid geven over de loonontwikkeling. Ook willen partijen afspraken maken over een thuiswerkregeling, nu thuiswerken voor veel werknemers de norm is. Daarom is voor 2021 een kortlopend akkoord gesloten over de loonontwikkeling en een vergoeding voor thuiswerken.
Eenmalige korting op SSFH-premie voor werknemers
Omdat het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) als gevolg van de pandemie in 2020 minder activiteiten heeft kunnen doen en daardoor minder uitgaven heeft gehad, hebben partijen een eenmalige korting van de SSFH-premie afgesproken voor 2021.
Vervolgthema’s
In het akkoord is ook afgesproken welke thema’s cao-partijen ter voorbereiding op een volgende cao gezamenlijk met elkaar gaan verkennen en uitwerken. Die thema’s omvatten onder andere een modernisering van de scholingsartikelen (inclusief het bevorderen van digivaardigheid), het voortzetten van het programma gericht op duurzame inzetbaarheid ’Goed voor Elkaar’ (inclusief het bevorderen van de aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt), een onderzoek naar een moderne levensfaseregeling en een onderzoek naar de aansluiting van de cao bij alle ontwikkelingen in de (huisartsen)zorg.

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2021

Op 3 februari 2021 hebben de cao-partijen overeenstemming bereikt over de Cao Huisartsenzorg. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021...

Had de coronacrisis impact op het werk en welzijn van POH’s-GGZ?

December 2020, Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op professionals die psychische hulp, zorg en ondersteuning geven. Een vragenlijst w...

Review Misofonie

Wie heeft geen last van bepaalde geluiden? Mijn persoonlijke top drie is: Een draaiende motor resoneert soms op zo’n manier dat mijn beide hersenhelften acuut op ontploffen staan. Ergernis: 10/10 Een stem van i...

Nieuwsbericht Akwa GGZ

Informeer patiënten waar ze betrouwbare informatie over goede zorg bij psychische klachten kunnen vinden. Bestel kosteloos posters en flyers voor in de wachtruimte of praktijk. De link naar de bestelpagina: https://ak...

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Thuisarts.nl, ook bij psychische klachten

Thuisarts.nl, ook bij psychische klachten Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Op Thuisarts.nl kunnen patiënten en naasten terecht voor betrouwbare in...

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Behandelkeuzetool Psychose ondersteunt bij samen beslissen

Behandelkeuzetool Psychose ondersteunt bij samen beslissen 7 oktober 2020 Vanaf vandaag is de behandelkeuzetool Psychose beschikbaar voor behandelaren, als onderdeel van de zorgstandaard Psychose. Met dit hulpmidde...