POH-GGZ

Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg

25 november 19:30 tot 21:00

Elke dag zit de wachtkamer van de POH-GGZ vol met mensen. Mannen en vrouwen, non-binaire, trans en intersekse personen. Mensen die bijvoorbeeld hetero, homo, lesbisch of bi+ zijn. Op dit moment krijgen niet al die mensen zorg die bij hen past, ondanks dat praktijkondersteuners de beste bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld door onwetendheid, schaamte en onbewuste aannames sluit de zorg niet goed aan. Door samen te werken aan inclusieve gezondheidszorg, krijgt wél iedere patiënt de zorg die die nodig heeft. Maar inclusieve gezondheidszorg, wat houdt dat precies in? Hoe ziet diversiteit op het gebied van sekse, gender en seksuele oriëntatie er in de praktijk uit? Welke gezondheidsrisico’s lopen verschillende groepen mensen? Hoe kan je er als POH-GGZ voor zorgen dat je iedere patiënt passende zorg biedt? Deze thema’s komen aan bod tijdens de interactieve Masterclass Inclusieve Gezondheidszorg.

De masterclass wordt aangeboden vanuit de Alliantie Gezondheidszorg op Maat, bestaande uit WOMEN Inc., Rutgers & COC Nederland. De Alliantie maakt het publiek, de eerstelijns zorgsector en de overheid bewust van de rol die sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan. Meer informatie over de Alliantie vind je de campagnewebsite www.komteenmensbijdedokter.nl.

In het kort
Datum woensdag 25 november
Tijd 19.30 tot 21.00 uur
Locatie online via Zoom